Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górniczy Koncert Noworoczny 2017Górniczy Koncert Noworoczny odbył się 12 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego w Katowicach
Podczas koncertu wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia za zasługi dla górnictwa w Polsce, za zasługi dla województwa śląskiego oraz statuetki dla laureatów konkursu ,,Górniczy Sukces Roku".
Środki na rzecz Fundacji można było wpłacać do skarbonki, która była ustawiona przy wejściu do Filharmonii.
Wśród gości znaleźli się m.in. wojewoda śląski Pan Jarosław Wieczorek, przedstawiciele władz województwa śląskiego oraz miasta Katowice, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych...
...członkowie zarządów spółek węglowych, reprezentanci uczelni wyższych i związków zawodowych, byli i obecni członkowie Rady i Zarządu Izby oraz przedstawiciele firm należących do GIPH.
Przybyłych gości przywitał prezes Izby Janusz Olszowski, który w swoim przemówieniu podsumował kończący się rok jubileuszu 25-lecia działalności GIPH.
Następnie głos zabrali: Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski
Mariusz Skiba – wiceprezydent miasta Katowice
Jacek Srokowski – doradca ministra Grzegorza Tobiszowskiego
Kazimierz Karolczak – członek zarządu województwa śląskiego
Marian Rainczuk – dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Brian Ricketts – sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL
Kazimierz Grajcarek – przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
W uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa Minister Energii wyróżnił Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla Górnictwa RP” Jana Guzerę – prezesa zarządu PUMAR Sp. z o. o. .
oraz Piotra Kryszaka – wiceprezesa zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Minister Energii przyznał również stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia Krzysztofowi Mijalskiemu – Prezesowi Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Odznakami Honorowymi za ,,Zasługi dla Województwa Śląskiego” wyróżniono Andrzeja Michalika – Prezesa Zarządu Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.
oraz Zygmunta Borkowskiego – Członka Zarządu, Dyrektora Izby ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Natomiast z okazji swojego Jubileuszu Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przyznała Odznaki 25-lecia za zasługi w tworzeniu Izby, wieloletnią współpracę oraz za szczególne zasługi dla górnictwa węgla w Polsce. Odznaczenia otrzymali: Andrzej Michalik, Henryk Paszcza,
Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL oraz Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.
O odczytanie protokołu z posiedzenia kapituły Konkursu Górniczy Sukces Roku poproszony został prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.
Laureatami konkursu „Górniczy Sukces Roku” organizowanego już po raz ósmy przez GIPH i Szkołę Eksploatacji Podziemnej zostali: w kategorii "Osobowości Roku" Zdzisław Bik - Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej FASING S.A.
W kategorii ,,Innowacyjność” kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody, które otrzymały: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA i 2RHP Sp. z o.o. oraz Elektrometal. Wyróżnieniem uhonorowano Famur SA oraz Główny Instytut Górnictwa.
W kategorii "Ekologia” zwycięzcą został Tauron Wydobycie SA. Wyróżnienie otrzymał Główny Instytut Górnictwa.
Po części oficjalnej uroczystości odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją prof. Czesława Grabowskiego.

Partnerzy