Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Obiektywem przez lataVII Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, 1995
Pięciolecie Izby w Domu Kultury kopalni ,,Wujek" - siedzą: Andrzej Tor oraz prof. Lucyna Frąckiewicz, rektor Akademii Ekonomicznej, 1996
Rozmawiają Adam Graczyński, Władysław Mironowicz i Tadeusz Demel
Jedno z wyjazdowych posiedzeń Rady Izby odbyło się w KWB Bełchatów
Edward Markowski, Jan Horodecki i Bronisław Lisiecki
Jedno z Walnych Zgromadzeń. W środku głosuje ówczesny delegat JSW SA Zygmunt Łukaszczyk, obok prof. Bernard Drzęźla
Dyskutują prof. Krystian Probierz i Janusz Olszowski
Dom Kultury kopalni ,,Wujek" - w pierwszym rzędzie: prof. Andrzej Karbownik, Tadeusz Donocik, Eugeniusz Ciszak, Jerzy Markowski oraz Wojciech Bradecki
W Teatrze Rozrywki w Chorzowie Izba obchodziła dziesiątą rocznicę działalności, 2001
Seminarium pt. ,,Możliwości ochrony polskiego rynku węglowego oraz rola polskiego węgla po akcesji Polski do Unii Europejskiej", 2003
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski udekorował prezesa Janusza Olszowskiego odznaką honorową KIG, 2006
Honorowym gościem Izby był człowiek-legenda Jan Mitręga. Na zdjęciu - podczas obchodów XV-lecia.
Międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej,
W siedzibie GIPH odbyło się spotkanie Zarządu Izby z prof. Masatake Wada z Uniwersytetu Tokijskiego (Japonia), nazwanym ,,ambasadorem Śląska" w japońskich kręgach gospodarczych, 2007
Kampania społeczna przeprowadzona przez Izbę w celu promocji górnictwa w Polsce, 2009
W województwie śląskim na zaproszenie GIPH przebywała misja gospodarcza przedstawicieli górnictwa Kolumbii, 2009
Gala z okazji 20-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, 2011
Izba uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE". Podczas targów GIPH była współorganizatorem konferencji ,,Coal Meeting", 2011
Szkoła Zamówień Publicznych 2012
W GIPH gościli dziennikarze z mongolskiej prasy i telewizji oraz delegacja przedsiębiorstw górniczych z Mongolii, 2013
GIPH zorganizowała konferencję towarzyszącą Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,Katowice" pt. ,,Węgiel - tania energia i miejsca pracy", 2015

Partnerzy