Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górniczy Koncert Noworoczny 2018Górniczy Koncert Noworoczny odbył się 15 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego w Katowicach
Wśród gości znaleźli się m.in. posłowie i senatorowie, przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, przedstawiciele urzędów i innych instytucji państwowych, przedstawiciele władz województwa śląskiego...
...Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie zarządów spółek węglowych, reprezentanci uczelni wyższych i związków zawodowych, przedstawiciele EURACOAL, byli i obecni członkowie Rady i Zarządu Izby oraz przedstawiciele firm należących do GIPH
Przybyłych gości przywitał prezes Izby Janusz Olszowski
Następnie głos zabrali: Anna Margis - Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii
Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice
Vladimir Budinsky - Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL
ks. proboszcz Piotr Brząkalik
Minister Energii przyznał stopień górniczy Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego Panu Stanisławowi Baroszowi - Prezesowi Zarządu Barosz-Gwimet Sp z o.o. oraz Dyrektora Górniczego II Stopnia Panu Grzegorzowi Zającowi - Prezesowi Zarządu Elektromontaż EG Sp. z o.o.
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego przyznano Złotą Odznakę Honorową za "Zasługi dla Województwa Śląskiego" Panu Zygfrydowi Skrzypkowi - założycielowi, wieloletniemu dyrektorowi i członkowi Zarządu Izby
Podczas Koncertu wręczone zostały statuetki w Konkursie Górniczy Sukces Roku. W kategorii "Osobowość Roku" laureatem został Pan Grzegorz Tobiszowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W jego imieniu nagrodę odebrała Pani Anna Margis
W kategorii ,,Innowacyjność” kapituła przyznała nagrodę dla Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Wyróznieniem uhonorowano: KGHM ZANAM S.A., Instytut Techniki Górniczej KOMAG, NITROERG S.A. oraz Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
W kategorii "Ekologia" zwyciężył Główny Instytut Górnictwa
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Prof. Mirosława Jacka Błaszczyka
Soliści: Iwona Socha oraz Adam Sobierajski
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Prof. Mirosława Jacka Błaszczyka
Ekipa GIPH

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy