Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Górniczy Koncert Noworoczny 2018Górniczy Koncert Noworoczny odbył się 15 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego w Katowicach
Wśród gości znaleźli się m.in. posłowie i senatorowie, przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, przedstawiciele urzędów i innych instytucji państwowych, przedstawiciele władz województwa śląskiego...
...Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie zarządów spółek węglowych, reprezentanci uczelni wyższych i związków zawodowych, przedstawiciele EURACOAL, byli i obecni członkowie Rady i Zarządu Izby oraz przedstawiciele firm należących do GIPH
Przybyłych gości przywitał prezes Izby Janusz Olszowski
Następnie głos zabrali: Anna Margis - Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii
Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice
Vladimir Budinsky - Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL
ks. proboszcz Piotr Brząkalik
Minister Energii przyznał stopień górniczy Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego Panu Stanisławowi Baroszowi - Prezesowi Zarządu Barosz-Gwimet Sp z o.o. oraz Dyrektora Górniczego II Stopnia Panu Grzegorzowi Zającowi - Prezesowi Zarządu Elektromontaż EG Sp. z o.o.
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego przyznano Złotą Odznakę Honorową za "Zasługi dla Województwa Śląskiego" Panu Zygfrydowi Skrzypkowi - założycielowi, wieloletniemu dyrektorowi i członkowi Zarządu Izby
Podczas Koncertu wręczone zostały statuetki w Konkursie Górniczy Sukces Roku. W kategorii "Osobowość Roku" laureatem został Pan Grzegorz Tobiszowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W jego imieniu nagrodę odebrała Pani Anna Margis
W kategorii ,,Innowacyjność” kapituła przyznała nagrodę dla Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Wyróznieniem uhonorowano: KGHM ZANAM S.A., Instytut Techniki Górniczej KOMAG, NITROERG S.A. oraz Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
W kategorii "Ekologia" zwyciężył Główny Instytut Górnictwa
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Prof. Mirosława Jacka Błaszczyka
Soliści: Iwona Socha oraz Adam Sobierajski
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Prof. Mirosława Jacka Błaszczyka
Ekipa GIPH

Partnerzy