Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Biuletyn Górniczy nr 10-12 (278-280) Październik- Listopad - Grudzień 2018 r.Biuletyn Górniczy nr 10-12 (278-280) Październik- Listopad - Grudzień 2018 r.
  • Harcownicy na wojnie z absurdem

    Od dekady Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa mozolnie buduje polską redutę w starciu z dekarbonizacją w Unii Europejskiej Antywęglowy projekt polityczno-gospodarczy Unii Europejskiej nie przypomina już monolitu, jakim był jeszcze na początku… więcej

  • Niepodległościowy cud nad Rawą

    Rozmowa z ADAMEM FRUŻYŃSKIM, starszym kustoszem, kierownikiem Działu Historii Górnictwa i Techniki Górniczej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Fot. Jolanta Talarczyk   - Droga śląskich górników do niepodległej Polski była… więcej

  • Uczą się – organizacja i przyszli pracownicy

    Polska Grupa Górnicza chce być postrzegana jako firma na miarę XXI wieku. Organizacja ucząca się – to jedna z koncepcji, która funkcjonuje w zakresie zarządzania. Pojęcie to zaproponował Peter Senge… więcej
 

KomentarzUwagi do stanowiska rządu na COP 24

Koniec każdego roku dla górnictwa węgla kamiennego jest szczególny. I to z dwóch powodów. Po pierwsze aura nader często przypomina, że ciągle bez węgla w polskich domach może być i zimno, i ciemno. Najczęściej uświadamia nam to termometr i liczba stopni poniżej zera.

Po drugie jest to pora dla górników szczególna, bo przypada na nią ich święto. Obchody imienin patronki górniczego stanu – św. Barbary przypominają z kolei o tym, co łączy ludzi pracujących pod ziemią i co im kraj zawdzięcza.

Koniec tego roku dla polskiego górnictwa będzie szczególny z dodatkowego powodu. W niedzielę, 2 grudnia rozpoczynają się w Katowicach obrady Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24. Przez trzynaście dni blisko trzydzieści tysięcy delegatów z całego świata, w tym kilkudziesięciu przywódców państw będzie zastanawiało się, co zrobić, aby zahamować rosnącą średnią temperaturą globu. I nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, że znów za głównego winowajcę wszystkich plag spadających na nasz glob zostanie uznany węgiel, który jest dla ludzkości ciągle jednym z głównych źródeł energii. Swoistej pikanterii dodaje fakt, że ten globalny meeting odbywa się w regionie, który zawdzięcza swój rozwój górnictwu i hutnictwu.

Na niespełna dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji COP24 Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymała do zaopiniowania, przygotowany w Ministerstwie Środowiska, projekt „stanowiska Polski i Unii Europejskiej na 24. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w dniach 2–14 grudnia 2018 r. w Katowicach”. W dniu zamykania niniejszego numeru biuletynu Izba przekazała stronie rządowej swoje uwagi. Ze względu na wagę zagadnienia dla branży węglowej, dziś w komentarzu przedstawiam konkluzje dotyczące tego dokumentu. Oto one:

„Projekt stanowiska Polski na 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest na tyle ogólny, że można uznać, iż nasz kraj w pełni akceptuje politykę dekarbonizacyjną, czyli eliminację górnictwa węglowego oraz węgla z miksu energetycznego Unii Europejskiej. Tymczasem trzeba podkreślić, iż węgiel będzie obecny w Europie jeszcze przez kilka następnych dziesięcioleci. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, by paliwo to oraz technologie jego przetwarzania były bardziej czyste. Oznacza to konieczność inwestycji w celu zwiększenia zakresu wykorzystania węgla, w tym jego długoterminowego udziału w miksie energetycznym w sposób realistyczny, pełen szacunku i odpowiedzialny. Surowiec ten będzie odgrywał ważną rolę w polityce energetycznej UE poprzez równoważenie rosnącego udziału nieciągłych dostaw energii ze źródeł odnawialnych i zapewnienie Europie bezpieczeństwa energetycznego dzięki własnym zasobom energetycznym.

Wszystkie nośniki energii powinny być traktowane jednakowo – również w zakresie prowadzonych badań naukowych, skierowanych na poprawę efektywności wykorzystania ich do produkcji energii. Każde państwo, w trosce o swoje bezpieczeństwo i suwerenność, w celu zapewnienia swojej gospodarce taniej energii cieplnej i elektrycznej, powinno mieć możliwość wytwarzania jej przede wszystkim z paliw posiadanych na swoim terytorium.

Mając na uwadze powyższe, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa pragnie przywołać i w pełni poprzeć stanowisko Ministerstwa Energii z dnia 13 listopada 2018 r., proponując, aby postulaty w nim zawarte zostały włączone do stanowiska rządowego. W szczególności dotyczy to realizacji przez Polskę celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o krajowe zasoby energetyczne oraz transformacji sektora elektroenergetycznego rozumianej jako stopniowe zwiększanie zakresu wdrażania niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii bez dyskryminowania jakiegokolwiek rodzimego paliwa”.

Janusz Olszowski
Prezes  Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy