Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Biuletyn Górniczy nr 10-12 (278-280) Październik- Listopad - Grudzień 2018 r.Uczą się – organizacja i przyszli pracownicy

Polska Grupa Górnicza chce być postrzegana jako firma na miarę XXI wieku.

Organizacja ucząca się – to jedna z koncepcji, która funkcjonuje w zakresie zarządzania. Pojęcie to zaproponował Peter Senge – amerykański teoretyk zarządzania, który za swój wkład w rozwój tej dziedziny nauki został określony mianem „stratega wieku”.

Koncepcja organizacji uczącej się jest także wykorzystywana w polskim przemyśle wydobywczym. Od blisko roku jest ona wdrażana w kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej. Jej podstawowym założeniem jest rozwój i doskonalenie funkcjonowania spółki w każdym z jej obszarów. PGG poza rozwojem organizacji stara się także zabezpieczyć przyszłość i już próbuje zapewnić sobie dopływ odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Spółka zaangażowała się m.in. w program „Katowice miastem fachowców” oraz podpisuje umowy stypendialne ze szkołami, w których kształci się na kierunkach pożądanych przez kopalnie.

Przede wszystkim samokształcenie

Wszystko realizujemy pod hasłem innowacyjności w naszych kopalniach. Bez tego elementu nie może funkcjonować nowoczesne przedsiębiorstwo, a takim przedsiębiorstwem chce być PGG. Chcemy być postrzegani jako firma górnicza na miarę XXI wieku, która jest w stanie wciąż się uczyć i rozwijać – ANDRZEJ SĄCZEK.

Za program „Organizacja ucząca się” w PGG odpowiada zespół 33 inżynierów, który jest wspierany przez innych pracowników spółki oraz przez Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Partnerem tej inicjatywy jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i PZU LAB.

– Przede wszystkim polega to na samokształceniu. Pod tym pojęciem kryje się szukanie inspiracji, podpatrywanie pewnych rozwiązań i wymiana doświadczeń. Dlatego też odwiedzamy inne przedsiębiorstwa górnicze oraz firmy reprezentujące inne gałęzie przemysłu, np. chemię, petrochemię, energetykę czy przemysł maszynowy – wyjaśnia Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR w PGG.

Inżynierowie odwiedzili już m.in. ruch Piekary kopalni Bobrek-Piekary należącej do Węglokoksu Kraj, Lubelski Węgiel Bogdankę, czeską kopalnię Darkov, elektrownię w Połańcu czy centrum rozwoju ABB w Krakowie. Wymiana doświadczeń ma miejsce także pomiędzy kopalniami PGG, tym bardziej, że od wiosny 2017 r. spółka funkcjonuje w powiększonym składzie, bo włączono do niej zakłady Katowickiego Holdingu Węglowego.

Praca zespołowa

Znane powiedzenie mówi, że człowiek uczy się całe życie. Podobnie jest w przypadku projektu realizowanego w PGG. Dlatego nie określono daty jego zakończenia i jak mówi Rafał Gąsior, dyrektor Biura ds. Innowacji i Implementacji Nowych Technologii, program wpisał się już w DNA spółki. Lider projektu wyjaśnia także, że inżynierowie w niego zaangażowani pracują w zespołach branżowych: górniczym, energetycznym, mechanicznym, zagrożeń naturalnych i transportu.

– Ta praca zespołowa spowodowała, że kadry zaczęły się ze sobą integrować i poznawać się. W ten sposób przełamujemy pewną blokadę mentalną, bo jak wiadomo, łatwiej się współpracuje z kimś, kogo miało się już okazję poznać i porozmawiać. Budujemy pewien team, który w trudnych sytuacjach jest w stanie szybko reagować pomiędzy kopalniami. To kolejny atut organizacji uczącej się – mówi dyrektor Biura ds. Innowacji i Implementacji Nowych Technologii w PGG.

Lider projektu podkreśla, że rozwiązania, które udaje się wypracować, wpływają na usprawnienie organizacji pracy w kopalniach.

– Wszystkie działania, które podejmujemy w ramach organizacji uczącej się, mają za zadanie doprowadzić do wzrostu efektywności naszego podstawowego zadania, czyli produkcji węgla i tym samym zwiększenia efektu ekonomicznego. To wszystko realizujemy pod hasłem innowacyjności w naszych kopalniach. Bez tego elementu nie może funkcjonować nowoczesne przedsiębiorstwo, a takim przedsiębiorstwem chce być PGG. Chcemy być postrzegani jako firma górnicza na miarę XXI wieku, która jest w stanie wciąż się uczyć i rozwijać – podsumowuje dyrektor Andrzej Sączek.

Przyszłość w szkolnych ławkach

Poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań oraz realizację takich projektów, jak organizacja ucząca się, PGG chce być także postrzegana jako atrakcyjny pracodawca ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, którzy są na etapie podejmowania decyzji dotyczących swojej przyszłości zawodowej. To właśnie przyszli mechanicy, elektrycy, mechatronicy i automatycy będą mieli wpływ na rozwój górnictwa i kluczową dla niego efektywność. Dlatego też PGG wraz z dziewięcioma innymi firmami zaangażowała się w program „Katowice miastem fachowców”. W jego ramach uczniowie poznawali specyfikę firm z różnych gałęzi gospodarki. Zdobyta w ten sposób wiedza ma ułatwić im podjęcie decyzji, jaki rodzaj szkoły średniej wybrać. W przypadku PGG młodzi ludzie odwiedzali kopalnie należące do spółki. Uczniowskie wizyty w zakładach Grupy zakończyły się w drugiej połowie listopada. PGG organizuje także inicjatywy skierowane w stronę tych, którzy pierwsze poważne decyzje dotyczące drogi zawodowej mają już za sobą. W listopadzie spółka podpisała bowiem 200 umów stypendialnych z rodzicami uczniów klas pierwszych z 10 szkół działających na obszarze funkcjonowania Grupy.

W ramach programu uczeń zobowiązuje się po zakończonej edukacji podjąć pracę w PGG. W zamian co miesiąc otrzymuje 200 zł stypendium oraz ma szanse na roczną nagrodę w wysokości 1000 zł. Warunkiem jest tutaj uzyskanie co najmniej średniej 4.0, dobre zachowanie oraz brak nieusprawiedliwionych obecności.

– Uroczystość i podpisanie tych stypendiów to sygnał, że trafia do państwa to, co my jako zarząd PGG oraz kadra i wszyscy pracownicy spółki staramy się robić, czyli odbudować, a w zasadzie stworzyć pozytywny wizerunek górnictwa. Ta branża przeżywała swoje trudności, ale na pewno nie jest ona zacofana i schyłkowa – mówił w listopadzie w czasie podpisania umów w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku wiceprezes PGG Jerzy Janczewski.

 

Maciej Dorosiński

Dziennikarz portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie

oraz tygodnika Trybuna Górnicza

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy