Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Biuletyn Górniczy Nr 11 - 12 (255 - 256) Listopad - Grudzień 2016 r.Biuletyn Górniczy Nr 11 - 12 (255 - 256) Listopad - Grudzień 2016 r.
  • Trochę świętowania, pracy ogrom

    Rozmowa z JANUSZEM OLSZOWSKIM, prezesem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej   ❚  Mijający rok był szczególnym dla Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jubileusz dwudziestopięciolecia istnienia był okazją do świętowania. ❚  Z tym świętowaniem nie przesadzaliśmy, bo… więcej

  • Ze szczytu można już tylko spaść

    Polski węgiel powoli zaczyna dominować na krajowym rynku, ale jeszcze długo jego ceny będą prawie całkowicie oderwane od światowych wskaźników.   W związku z nadchodzącą na północnej półkuli zimą i… więcej

  • Czy branża sobie poradzi?

    Polscy producenci węgla borykają się z wieloma problemami. Nieco optymizmu wniosła zwyżka cen surowca, bo naturalnie łatwiej restrukturyzować przy wyższych cenach. Jednak nie wiadomo, jak długo trend wzrostowy się utrzyma.… więcej
 

Komentarz 

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy