Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Biuletyn Górniczy 1 - 3 (341-343) styczeń – marzec 2024 r.Biuletyn Górniczy 1 - 3 (341-343) styczeń – marzec 2024 r.
 • Spis treści

  Ministerstwo od spraw górnictwa wróciło na Śląsk   4 25 lat GZUG! Wywiad z Prezes Joanną Rurańską-Krężel   6 Zielony podatek na wodór   10 Spadek wydobycia węgla kamiennego w 2023 r.   11… więcej

 • Ministerstwo od spraw górnictwa wróciło na Śląsk

  Historia zatoczyła koło. Na Śląsku znów swoją siedzibę ma resort odpowiedzialny za górnictwo. Kierownictwo nad Ministerstwem Przemysłu – bo taki jest jego oficjalny szyld – objęła prof. Marzena Czarnecka, kierowniczka… więcej

 • Wojna w Ukrainie ma wciąż wpływ na rynek zamówień publicznych

  Gospodarka, a szczególnie budownictwo, potrzebuje stabilności i przewidywalności, co w ostatnim czasie wydaje się być marzeniem ściętej głowy. Po kryzysie ekonomicznym z lat 2008-2012 skutkującym negatywnymi konsekwencjami również dla firm… więcej

 • 25 lat Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o.! Wywiad z Prezes Joanną Rurańską-Krężel

  Pani Prezes, w tym roku mija 25 rocznica funkcjonowania GZUG-u. Niewiele firm z sektora wydobywczego i okolic – a mówimy także o wielkich spółkach i renomowanych szyldach – może się pochwalić… więcej
 

KomentarzPrzesłanie z wystąpienia otwierającego Górniczy Koncert Noworoczny w lutym 2024 r.

 

Szanowni Państwo,

(…) Pragnę gorąco powitać wszystkich zgromadzonych, będących tutaj z nami, członków naszej branżowej społeczności: przedstawicieli spółek i kopalni węgla, firm usługowych oraz producentów maszyn i urządzeń górniczych, jednostek naukowo-badawczych, a także reprezentantów parlamentu, administracji rządowej i samorządowej oraz wielu innych instytucji związanych z szeroko rozumianym sektorem górniczym. Myślę, że dzisiejsza frekwencja w połączeniu z rangą naszych znamienitych gości w pełni odzwierciedla to jak nadal ważną i żywotną kwestią pozostaje górnictwo (…).

Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wcześniej czy później węgiel zostanie wyeliminowany z miksu energetycznego UE. Na pewno jednak, jak się to niektórym wydaje, nie stanie się to z roku na rok. Zanim rozwiniemy i wdrożymy inne stabilne źródła energii takie jak np. elektrownie jądrowe, albo zbudujemy, wystarczająco pojemne, systemowe magazyny energii, węgiel na pewno pozostanie paliwem przejściowym (…). Jestem przekonany, że dla zachowania minimum bezpieczeństwa energetycznego powinien to być węgiel rodzimy, wydobywany na terenie Unii Europejskiej, a nie węgiel z importu (…).

Ostatnie lata unaoczniły jeszcze bardziej tą oczywistą skądinąd prawdę, że na obecnym poziomie rozwoju technologicznego odnawialne źródła energii nie zapewniają ciągłości dostaw, szczególnie w obliczu anomalii pogodowych. W sytuacjach kryzysowych, całkiem niedawno, to węgiel wielokrotnie ratował europejski system energetyczny, czego wielu nie chce przyjąć do wiadomości. O tym, że węgiel determinuje suwerenność energetyczną państwa, które posiada jego zasoby, wiedzą w Australii, w Indonezji, w Indiach, w krajach Azji Południowo-Wschodniej, czy w Chinach, gdzie produkcja i zużycie tego surowca ciągle wzrasta. W ubiegłym roku globalny popyt na węgiel zwiększył się o 1,4%,

przekraczając poziom 8,5 mld ton.

Przy okazji, pamiętajmy o tym, że górnictwo, a w szczególności nasze polskie górnictwo, to nie tylko kopalnie – to także tysiące instytucji i firm okołogórniczych, a razem z nimi setki tysięcy miejsc pracy i los ekonomiczny wielu rodzin.

Przed nami, Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową, ale także przed wszystkimi interesariuszami procesu transformacji, rok pełen ciężkiej pracy i nowych wyzwań. Na pierwszym planie pozostanie niezmiennie kwestia transformacji sektora paliwowo-energetycznego. Transformacji, która jest procesem nieuniknionym, a przy tym niezwykle skomplikowanym i kosztownym. Z całą pewnością trwać będzie on o wiele dłużej niż to się w tej chwili wydaje większości decydentów i polityków. Od kilku lat celem strategicznym naszej Izby jest walka o to, aby zapewnić jej sprawiedliwy przebieg – sprawiedliwy na

tyle, na ile tylko będzie to możliwe. Dlatego też, konsekwentnie i z uporem będziemy stać na straży interesów wszystkich jej uczestników, zarówno przedsiębiorstw górniczych i okołogórniczych, jak również pracowników tego wielkiego sektora, a co za tym idzie, musimy zabiegać o to, aby proces ten ująć w rozsądne ramy czasowe oraz zapewnić mu należyte finansowanie. Tak właśnie działo się to w innych krajach UE, które etap rozbratu z węglem mają już za sobą.

Wierzę, że w tym nowym roku wspólnymi siłami uda nam się pokazać, że górnictwo – zarówno w Polsce, jak i w Europie – ma ciągle do odegrania ważną rolę i jeszcze niejednokrotnie wszystkim nam się przysłuży.

 

Prezes GIPH, Janusz Olszowski

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy