Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościRelacja z konferencji pt.Proces „sprawiedliwej transformacji energetycznej” w UE a światowe trendy

Relacja z konferencji pt.Proces „sprawiedliwej transformacji energetycznej” w UE a światowe trendy

W pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2019” odbyła się konferencja pt. Proces „sprawiedliwej transformacji energetycznej” w UE a światowe trendy, której organizatorem była Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

Otwarcia konferencji dokonał Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego pan Adam Gawęda.

Następnie głos zabrali:

  • Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej nt. rozwoju sytuacji na rynku węgla na świecie,
  • Brian Ricketts, Sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL nt. zmian w polityce klimatycznej i energetycznej UE,
  • Stanisław Prusek, Dyrektor Głównego Instytut Górnictwa nt. roli i perspektyw czystych technologii węglowych w procesie transformacji energetycznej.

W dalszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny dotyczący możliwości wykorzystania polskiego węgla do stabilizacji podaży energii i rozwoju nowoczesnych technologii.

W panelu głos zabrali prezesi spółek węglowych:

  • Piotr Bojarski - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
  • Włodzimierz Hereźniak - Prezes Zarządu JSW S.A.
  • Artur Wasil - Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
  • Tomasz Heryszek - Prezes ZarząduWęglokoksu S.A.

 

Poniżej do pobrania:

   prezentacja - "Rozwój sytuacji na rynku węgla na świecie"Janusz Olszowski - Prezes, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

  prezentacja - "Zmiany w polityce klimatycznej i energetycznej UE" - Brian Ricketts – Sekretarz generalny, Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL

   prezentacja - "Rola i perspektywy czystych technologii węglowych w procesie transformacji energetycznej" - Stanisław Prusek, Dyrektor, Główny Instytut Górnictwa

 

źródło fot: Maciej Dorosiński portal netTG.pl

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy