Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościNagroda Prezydenta RP

Nagroda Prezydenta RP

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa została zaproszona do wytypowania i zgłoszenia kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z ich grona wybrani zostaną Laureaci w poszczególnych kategoriach, których następnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda uhonoruje na uroczystej gali, 3 października br. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie.

Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.

W ramach XVII edycji Nagrody Gospodarczej, która odbędzie się w roku 2019, Prezydent RP wręczy wyróżnienia w siedmiu kategoriach:

  • w pięciu kategoriach głównych, tj.
  • Lider MŚP - nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie,
  • Narodowy Sukces - nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw,
  • Międzynarodowy Sukces - nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych,
  • Odpowiedzialny Biznes - nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu,
  • Firma Rodzinna – nagroda dla przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, czyli podmiotami gospodarczymi z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zarejestrowanymi i działającymi w Polsce co najmniej 15 lat;

oraz w dwóch kategoriach specjalnych, tj.

  • Startup_PL - nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną,
  • Badania+Rozwój - nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Prezydent RP może przyznać również Nagrodę Indywidualną.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w konkursie, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie na adres Izby odpowiedniego wniosku w terminie do dnia 23 sierpnia br.

Poniżej załączamy Regulamin Nagrody oraz wzory wniosków dla poszczególnych kategorii.

1. Regulamin Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.pdf

2. Wzor_wniosku_lider_msp.rtf

3. Wzor_wniosku_narodowy_sukces.rtf

4. Wzor_wniosku_miedzynarodowy_sukces.rtf

5. Wzor_wniosku_badania_i_rozwoj.rtf

6. Wzor_wniosku_firma_rodzinna.rtf

7. Wzor_wniosku_odpowiedzialny_biznes.rtf

8. Wzor_wniosku_startup_pl.rtf

 

Partnerzy