Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Komisja Rewizyjna Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w kadencji 2019-2022 

 

Jamrozik Piotr

Członek Komisji Rewizyjnej

Prezes Zarządu

Demetrix Sp. z o. o. Sp. k.

Korzeniowski Mariusz

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Wiceprezes Zarządu ds. Techniczno-Handlowych

PUMAR Sp. z o.o.

Mraczek-Krzak Aleksandra

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych

Główny Instytut Górnictwa

 

Partnerzy