Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Komisja Rewizyjna Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w kadencji 2022-2025



 

 

Jamrozik Piotr

Prezes Zarządu

DEMETRIX NEW Sp. z o.o.

Korzeniowski Mariusz

Wiceprezes Zarządu ds. Techniczno-Handlowych

PUMAR Sp. z o.o.

Mraczek-Krzak Aleksandra

Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych

Główny Instytut Górnictwa

 

Partnerzy