Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościWyjazd studyjny 23 maja 2024 r.

Wyjazd studyjny 23 maja 2024 r.

Branżowe Centrum Umiejętności Górnictwo Rud 4.0 zaprasza nauczycieli i doradców zawodowych do udziału w wyjeździe studyjnym do FAMUR S.A. – wiodącego polskiego producenta maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego.

 

Termin: 23 maja 2024

 

Wyjazd z Lubina o godz. 7:00, powrót ok. 20:00 - 21:00

 

W programie:

- prezentacja rozwiązań technologicznych, oferowanych przez FAMUR S.A.

- zwiedzanie hali produkcyjnej 4.0

- prezentacja narzędzi szkoleniowych z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości, zdalnej diagnostyki i technologii gogli serwisowych do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu

- obiad w restauracji zlokalizowanej w jednym z katowickich obiektów postindustrialnych

 

Kontakt i zgłoszenia uczestnictwa (wyłącznie w formie elektronicznej):

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

tel. 32 757 32 52

bcu@giph.com.pl

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

„Wyjazd studyjny nauczycieli i doradców zawodowych do zakładu pracy związanego z branżą górniczą na Górnym Śląsku” realizowany jest w ramach projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych”. Projekt objęty jest wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie; cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).


Projekt: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych”. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej: 10 998 415,54 zł

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy