Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2014
Szkoła z rekordową frekwencją

Sympozjum organizowane przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową cieszy się coraz większą popularnością. To właśnie na nim eksperci wyjaśniają przepisy prawa, którym objęta jest także branża wydobywcza. Ponad 250 uczestników, najlepsi specjaliści z całego kraju i niełatwy temat, jakim jest ustawa Prawo zamówień publicznych – tak w skrócie można opisać piątą edycję Szkoły Zamówień Publicznych, której organizatorem była GIPH. Sympozjum odbyło się w Wiśle od 4 do 6 czerwca 2014 r. Jego głównym tematem była nowelizacja prawa zamówień publicznych.

Konferencję otworzył prezes GIPH Janusz Olszowski. Podkreślił potrzebę zmian w ustawie, a także wskazał na konieczność zebrania wniosków i spostrzeżeń w czasie trwania Szkoły oraz przekazania ich parlamentarzystom. Ponadto podziękował koncernom węglowym i pozostałym firmom za wsparcie, dzięki któremu możliwa była organizacja piątej edycji SZP.

W zajęciach prowadzonych przez polskich specjalistów brali udział przede wszystkim pracownicy spółek węglowych oraz firm pracujących na rzecz branży wydobywczej. Wśród prelegentów znaleźli się: Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak (Grupa Doradcza Sienna), Jerzy Pieróg, Agnieszka Adach-Nerwińska (Kancelaria Prawna Pieróg i Partnerzy), Grzegorz Mazurek (Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek), Dariusz Koba (były dyrektor Zespołu Szkoleń UZP), Wojciech Adamczyk (Centrum Zamówień Publicznych) oraz Kacper Sampławski (KS Legal Kancelaria Prawa Publicznego).

Wśród tematów, które zostały poruszone w czasie tej edycji Szkoły pojawiły się m.in.: status podwykonawcy w zamówieniach publicznych po nowelizacji, handel referencjami, rażąco niska cena, najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunki udziału w postępowaniu a uczciwa konkurencja, opis przedmiotu zamówienia na dostawę podstawowych maszyn, wykonawca i jego rola w kształtowaniu zamówienia oraz praw cywilne na gruncie ustawy Pzp.

Warto dodać, ze w tym roku w czasie Szkoły padł rekord frekwencji. Miejsc zabrakło już na kilkanaście tygodni przed rozpoczęciem pierwszego wykładu. To pokazuje, ze wiedza w zakresie Pzp jest na wagę złota. Przekonywali o tym uczestnicy Szkoły, którzy zgodnie stwierdzili, że takie sympozjum jest potrzebne, a udział w nim przynosi dużo korzyści. Jako wielki atut SZP uznali to, że w konferencji uczestniczą zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Do plusów zaliczyli także wykładowców, którzy należą do krajowej elity w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz formułę w jakiej prowadzone są zajęcia. Dominującą rolę w czasie Szkoły odgrywają bowiem warsztaty, którym poszczególne zagadnienia są rozkładane na czynniki pierwsze.

Swoją opinią na temat Szkoły podzielił się także Włodzimierz Dzierżanowski, którego wykład na temat statusu podwykonawcy w zamówieniach publicznych po nowelizacji otworzył jej piątą edycję.

- Szkoła Zamówień Publicznych to jedyne specjalistyczne branżowe przedsięwzięcie, będące forum wymiany poglądów na temat zamówień publicznych w określonym sektorze. Udział zamawiających, jak i wykonawców w liczbie przekraczającej corocznie 200 uczestników świadczy o potrzebie takiego szkolenia. Spotkania te przyczyniają się do kształtowania dobrych praktyk i jednolitości wykładni prawa przy udzielaniu zamówień przez spółki węglowe – stwierdził prezes Grupy Doradczej Sienna. 

 

Md

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy