Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoły grają w zielone (BG 7-8-9 2019)WFOŚiGW wspiera nowoczesną edukację i integrację lokalnych społeczności.

Ponad 3 mln zł trafi do szkół w tym roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Już po wakacjach, dzięki temu wsparciu, uczniowie w naszym regionie powinni rozpocząć edukacje w 87 nowych ekopracowniach. To rekordowo dużo.

Konkurs „Zielona Pracownia” jest realizowany od pięciu lat. Aż tylu laureatów jeszcze nie było. Łącznie w woj. śląskim po wakacjach będzie funkcjonowało 250 nowoczesnych pracowni w 111 gminach.

Na „Zieloną pracownie” trzeba zapracować i wywalczyć ją w niełatwych rywalizacjach o dotację. Liczy się koncepcja atrakcyjnej modernizacji szkolnej sali. Zwycięskie projekty są często pracą zespołową. Powstają w integracji wysiłków nauczycieli, rad rodziców i gminnych samorządów. Trzeba uwzględniać np. funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni, estetykę, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i sprzętu w aspekcie zasadności ich zakupów. Im większe potencjalnie zastosowanie pracowni tym lepiej. Z założenia powinna ona unowocześniać nauczanie całego bloku przedmiotów przyrodniczych, czyli przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii, z uwzględnieniem kompendium wiedzy z geologii czy astronomii.

Różnorodność zajęć

Dobrze przygotowany projekt to taki, który przewiduje organizację różnorodnych zajęć i spotkań nie tylko dla uczniów, ale także dla dorosłych w różnym wieku, także senioralnym. Nie każdy start w konkursie kończy się sukcesem. Projekt „Geolabu” z Rybnika miał trzy podejścia.

– Dopiero za trzecim razem udało się nam wywalczyć dotację. Poprawialiśmy i rozszerzaliśmy projekt aż wreszcie uzyskaliśmy akceptacje jurorów. Bardzo się cieszymy, ponieważ dla naszej szkoły jest to wyjątkowo dobry rok. Jesteśmy podwójnie wygrani. Otrzymaliśmy pieniądze z funduszu gminnego na zagospodarowanie przyszkolnego terenu, w którym planujemy dla uczniów m.in. uprawy ekologiczne. Natomiast „Geolab,” czyli nowoczesna pracownia powstanie dzięki dotacji WFOŚiGW. Będzie inaczej zaaranżowana niż sale lekcyjne. Ustawienie stolików umożliwi uczniom pracę zespołową w grupach. Pracownia będzie miała kąciki tematyczne, tablicę interaktywną, mikroskopy, gry dydaktyczne, dużo pomocy naukowych do fizyki, chemii, przyrody wylicza Jolanta Nowobilska, liderka projektu „Geolabu”, nauczycielka geografii i przyrody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku.

Gala tuż przed wakacjami

Finansowo pięć edycji konkursu „Zielona Pracownia” zamyka się kwotą ponad 8,5 mln złotych, w tym ponad 3 mln w br. Uroczyste rozstrzygnięcie tegorocznej rywalizacji odbyło się w Muzeum Śląskim w Katowicach tuż przed wakacjami – 14 czerwca br. Na galę zaproszono nie tylko autorów zwycięskich projektów, ale także nauczycieli i dyrektorów szkół oraz delegacje uczniów – przyszłych użytkowników ekopracowni. Na uroczystość przybyła liczna reprezentacja władz wojewódzkich, m.in. Jakub Chełstowski

– marszałek województwa śląskiego, wicemarszałek Dariusz Starzycki, Izabela Domagała – członek zarządu województwa, Jan Kawulok – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Byli także przedstawiciele władz gminnych (czyli organów prowadzących szkoły) oraz wielu organizacji społecznych.

Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego zapewniał zgromadzonych, że dzięki konkursowi organizowanemu przez WFOŚiGW w Katowicach, uczniowie będą mieli zupełnie inne doświadczenia szkolne niż on. Podkreślał, że w nowoczesnych pracowniach nauka jest ciekawsza. Gratulował laureatom konkursu i jego organizatorom, ponieważ uważa, że fundusz przyczynia się do rozwoju atrakcyjnej edukacji dzieci i młodzieży.

Szkolna, stereotypowa triada: nauczyciel-książka-uczeń została przełamana w już funkcjonujących ekopracowniach, których aktualnie jest 163. Mają one multimedialne tablice, kamery, mikroskopy, laptopy z nowoczesnym oprogramowaniem i wiele innych urządzeń do efektywnego przekazywania wiedzy. Wizualnie nie przypominają nudnych sal lekcyjnych. Są wizytówką nowoczesnej edukacji. Odbywają się w nich nie tylko lekcje dla uczniów, ale również otwarte spotkania popularyzujące wiedzę z różnych dyscyplin naukowych wśród dorosłych.

Duże grono laureatów

Gala tegorocznego Konkursu „Zielona Pracownia” ze względu na duże grono laureatów była długa, ale atrakcyjnie zaplanowana. Wręczenie nagród przeplatały artystyczne antrakty, które wypełniały występy wokalne Wiktorii Trefon – uczennicy II LO w Będzinie. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła również młodzież ze Szkolnej Orkiestry Dętej ALLEGRETTO, pod dyrekcją Krzysztofa Zająca, ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, która jest jednym z laureatów tegorocznego konkursu na ekopracownię.

Po uhonorowaniu autorów zwycięskich projektów na najmłodszych uczestników ceremonii czekały dodatkowe atrakcje. W holu muzeum przygotowano dla nich warsztaty i zabawy ekologiczne. Edukacyjna rozrywka dla uczniów została zorganizowana przez m.in: ZHP Chorągiew Śląską, Fundację Park Śląski, Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia”, Stowarzyszenie Ziemia i MY – Centrum Edukacji Ekologicznej.

Dopasowany

do zapotrzebowania

Edukacja ekologiczna w różnych formach (np. konkursy, warsztaty, programy dotyczące ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży) jest wspierana przez WFOŚiGW w Katowicach już ponad 25 lat. Konkurs „Zielona Pracownia” jest prowadzony w ramach tych działań dopiero od pięciu lat. Okazał się jednak znakomicie dopasowany do zapotrzebowania. Świadczy o tym stale rosnące zainteresowanie. Do pierwszej edycji tego konkursu wpłynęło 50 wniosków. W drugiej było 100 zgłoszeń, w tegorocznej o dotacje ubiegało się 161 szkół. Rośnie nie tylko grono uczestników, ale także laureatów: pięć lat temu było ich 27, w tym roku 87.

– Tylko na dwa zadania zwiększyły się w tym roku środki z naszego Funduszu, na walkę ze smogiem, czyli program „Czyste Powietrze” oraz edukację ekologiczną. Pieniądze przeznaczane na „Zielone Pracownie” na pewno przyniosą nam za kilka lat oszczędności w wydatkach na likwidację szkód w środowisku. Młodzi ludzie będą mieli zupełnie inne podejście do ekologii niż starsze pokolenia. Jesteśmy przekonani, że warto wspierać modernizację sal lekcyjnych. Gdy nauka jest przyjemnością, jeśli odbywa się w nowoczesnych warunkach, w pracowniach wyposażonych w atrakcyjne dla uczniów pomoce naukowe, to na pewno daje lepsze efekty. Cieszymy się, że na pięciolecie tego konkursu, już po wakacjach, w województwie śląskim będzie 250 ekopracowni. Zapraszam do kolejnych edycji konkursu wszystkich, którym tym razem się nie udało uzyskać dotacji oraz tych, którzy jeszcze nie przygotowali swojego wniosku

–          mówił Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, składając gratulacje laureatom. „Leśny Zakątek” powstanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim. „Bazę Przyrody” będzie miała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu. Wspomniany „Geolab” zaplanowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku. Nazwy ekopracowni są przeróżne jak koncepcje, które przedstawiono we wnioskach konkursowych.

Uznanie dla małych szkół

Uznanie jurorów uzyskiwały nie tylko projekty z dużych szkół. Wśród laureatów jest wiele małych, wiejski placówek lub z peryferyjnych miejskich dzielnic. Konkurs ma charakter otwarty, a zatem dotację otrzymują także szkoły niepubliczne. Układ geograficzny zwycięzców tegorocznego konkursu wskazuje na liderów z Rudy Ślaskiej, ponieważ to miasto ma aż trzy szkoły w grupie 87 tegorocznych laureatów.

Po dwie nowoczesne „Zielone Pracownie” powstaną w: Gliwicach, Jaworznie, Katowicach, Knurowie, Gminie Mykanów, Radlinie, Rybniku, Świętochłowicach, Wojkowicach i Zabrzu.

Wartość nagród, czyli wysokość przyznanych szkołom dotacji na realizację zgłoszonych do konkursu projektów, nie jest identyczna kwotowo. Waha się od 24 tys. zł do maksymalnie 30 tys. zł wedle oczekiwań autorów zwycięskich projektów. W każdym przedłożonym do oceny jurorów wniosku był kosztorys planowanych prac i zakupów. Z 40 szkół szacowany koszt przygotowania ekopracowni był niższy od maksymalnej kwoty ustalonej w konkursowym regulaminie.

 

Jolanta Talarczyk

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy