Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Reklama


  KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PREZENTACJI FIRMY 
  W BIULETYNIE GÓRNICZYM

   

  INFORMACJA

  Biuletyn Górniczy jest ogólnopolskim kwartalnikiem wydawanym nakładem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest pismem poruszającym wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstw górniczych i firm pracujących na rzecz górnictwa. Rozprowadzany jest w kolportażu zamkniętym, docierając do specjalistów i kadry menedżerskiej.

   

  WIEDZA

  Zakres tematyczny Biuletynu Górniczego obejmuje następujące dziedziny: górnictwo; przemysł maszynowy; energetyka; ochrona środowiska; metalurgia; przemysł gumowy; przemysł chemiczny; przemysł precyzyjny; elektrotechnika i elektronika; przemysł drzewny; przemysł odzieżowy; transport kolejowy i drogowy; telekomunikację; informatykę; wyższe uczelnie i placówki naukowo-badawcze.

   

  WYDARZENIA

  Edycja wybranych numerów Biuletynu jest zsynchronizowana z niektórymi targami krajowymi: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE", Targi EXPO SILESIA, Targi BHP, Energetab i inne.

   

   

   

  Cennik stron reklamowych

  Specyfikacja techniczna reklam

  Formularz zamówienia

   

   

   

  POPROŚ O OFERTĘ:

  Dział reklamy ,,BG”

  Milenia Boruch, tel. 32 757 32 52, 32 757 32 39

  Partnerzy