Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Biuletyn Górniczy nr 7-9 (275-277) Lipiec - Sierpień - Wrzesień 2018 r.Węgiel wraca do łask

„Górnictwo – nowe rozdanie” na kongresie gospodarczym Nowy Przemysł Expo w Katowicach

– Kończymy etap gaszenia pożarów, zaczynamy nowocześnie zarządzać górnictwem – ocenił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, a szef Górniczej Izby Przemysłowo- Handlowej diagnozował, że nie tylko w Polsce, ale też na świecie kryzys został przełamany i nastaje czas rehabilitacji węgla. Prezesi spółek wydobywczych potwierdzali, że firmy złapały azymut na rozwój.

Kongres gospodarczy Nowy Przemysł Expo w piątek, 28 września, zdominowało hasło sesji z udziałem liderów sektora: „Górnictwo – nowe rozdanie”.

– Nastaje czas rehabilitacji węgla – ocenił Janusz Olszowski, prezes GIPH, argumentując, że węgiel ostatnio silnie się broni.

Minister podziękował

Impulsem do podsumowań stała się prezentacja „Sprawozdania Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego za okres od marca 2016 do sierpnia 2018 r.”, której dokonał autor reform, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Imiennie podziękował tym, którzy osobiście zaangażowali się w przygotowanie sesji: Tomaszowi Rogali (PGG), Danielowi Ozonowi (JSW), Arturowi Wasilowi (LW Bogdanka), Sławomirowi Obidzińskiemu (Węglokoks), Stanisławowi Pruskowi (GIG), Aleksandrowi Sobolewskiemu (IChPW), Januszowi Olszowskiemu (GIPH) oraz mec. Arkadiuszowi Grabalskiemu (z kancelarii konsultującej akty prawne restrukturyzacji).

– Powinniśmy być radzi, ale też nie zmarnować szans przy podejmowaniu kolejnych wyzwań, których jest jeszcze wiele! – oceniał wiceminister, przypominając, że w grudniu 2015 r. na sektorze ciążyło 13 mld zł długów, galopowały straty, a załamanie płynności finansowej postawiło przed bankructwem spółki JSW, KW i KHW. Przytaczał kluczowe momenty restrukturyzacji (jak budowa PGG i oddłużenie, historyczna zgoda załogi JSW na wyrzeczenia wartości 2 mld zł, notyfikacja w Brukseli programu pomocy publicznej dla branży, bezprecedensowa wypłata dla 212 tys. emerytów rekompensaty za deputat w wysokości 2,19 mld zł, największy w dziejach górnictwa program inwestycyjny w PGG na poziomie 7,2 mld zł, nowe prawodawstwo o jakości węgla i prowadzeniu robót górniczych, projekty technologiczne wokół „inteligentnej kopalni” i in.). O skuteczności programu przekonują wyniki sektora od 2015 r do dziś: ze straty 4 531 mln zł do zysku 3 611 mln zł rok temu.

Korzyści z cyfryzacji

Stabilny trend rozwojowy potwierdzili szefowie spółek górniczych. Tomasz Rogala, prezes PGG, wyliczał korzyści z cyfryzacji i informatyzacji. Wydłużenie kontraktowania pozwala odbudować się kooperantom. Spółka stawia na nowoczesny model budowania wartości (program PGG Family). Strategicznym punktem oparcia PGG są długoterminowe kontrakty z racjonalnie skalkulowaną ceną.

– To uzasadnione założenie, bo z prognoz wynika, że wskutek euforii popytowej już za kilka miesięcy ok. 2 mln t węgla szukać będzie odbiorcy – ujawnił Rogala.

Bezpieczeństwo i efektywność

JSW w październiku może przejąć projekt Dębieńsko, za 10 miesięcy otrzyma pierwszy w Polsce kombajn drążąco-kotwiący do budowy chodników. Ostatnio podpisała ze światowym gigantem Joy Global Komatsu porozumienie o wdrażaniu w kopalniach autonomicznych systemów ścianowych do pracy w ekstremalnych warunkach.

– Dbamy o bezpieczeństwo ludzi, a jednocześnie chcemy, by efektywność i koszt wydobycia węgla były pod kontrolą – uzasadniał Daniel Ozon.

Dla kopalń Węglokoksu prezes Sławomir Obidziński prognozuje 40 mln zł zysku w tym roku. Nowością dla wieloletniego eksportera jest nowy model handlowy – trading i import.

– Historyczny charakter miała pierwsza operacja tradingowa, w której Węglokoks kupił i odsprzedał z zyskiem partię węgla, która nie dotknęła polskiej ziemi – mówił Obidziński, dodając też o reanimowaniu produkcji blach stalowych w walcowni Batory, którą kupiono od syndyka.

Wraca do łask

– Nastaje czas rehabilitacji węgla – ocenił Janusz Olszowski, prezes GIPH, argumentując, że węgiel ostatnio silnie się broni. Zużycie wzrasta (38 proc. udziału w produkcji energii elektrycznej globalnie). W budowie lub planach jest ok. 1600 elektrowni węglowych w 62 krajach. W USA prezydent Trump demontuje dekarbonizacyjną politykę poprzednika. Przekonuje Bank Światowy i instytucje finansowe globu, aby wróciły do kredytowania inwestycji węglowych. Zmianę kursu pokazują wątpliwości kanclerz Niemiec co do zamykania elektrowni i odkrywek, odmowa przyjęcia ambitniejszych celów komisarza Cañete i głośne weto giganta energetycznego RWE. Sojusz węglowy konsoliduje się. Polska porozumiała się z Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Grecją, Węgrami i Irlandią co do obrony węgla przed KE na rynku mocy.

– W Brukseli czy Strasburgu patrzą na nas zdziwieni. Tam już zapadły decyzje o dekarbonizacji. Kropka. Bez względu na konsekwencje, konkurencyjność gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne. Cieszę się, że wreszcie następuje przełom. Nie jesteśmy jako Polska osamotnieni. Mamy na całym świecie coraz więcej sojuszników, którzy myślą trzeźwo i potrafią liczyć, co się bardziej opłaca – podsumowywał Janusz Olszowski.

 

Witold Gałązka

Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza

i portalu netTG.pl Gospodarka i ludzie

Partnerzy