Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Aktualności"Przewodnik po inwestycjach w górnictwo i metalurgię w Peru 2020-2021"

Polecamy Państwa uwadze publikację pt. – „Przewodnik po inwestycjach w górnictwo i metalurgię w Peru 2020-2021”, którą GIPH otrzymała z Ambasady Peru w Polsce.

Przedstawiając istotne informacje na temat struktury politycznej Peru, jego profilu makroekonomicznego, kluczowych wskaźników, otoczenia biznesowego i potencjału rozwojowego, dokument ten stanowi cenne narzędzie dla inwestorów w poszukiwaniu i rozwijaniu projektów wydobywczych w Peru. 

Jesteśmy przekonani, iż dokument ten stanowić będzie cenne narzędzie dla inwestorów  zainteresowanych sektorem wydobywczym Peru.

Streszczenie:

Peru's Mining and Metals Investment Guide 2020 -2021, który zamieszczamy na naszej stronie, ma na celu dostarczenie inwestorom kluczowych informacji do podjęcia świadomych decyzji o poszukiwaniu i rozwoju nowych projektów górniczych w tym kraju. Publikacja ta zawiera podsumowanie peruwiańskiej struktury politycznej, profilu makroekonomicznego, głównych wskaźników rozwoju gospodarczego, klimatu biznesowego, otoczenia biznesowego i perspektyw na najbliższe lata, potencjału geologicznego, trendów sektorowych i działalności górniczej w kraju.

Niniejszy przewodnik zawiera również istotne informacje, które pomogą zagranicznym inwestorom zrozumieć peruwiańskie przepisy dotyczące inwestycji, a w szczególności wymogi prawne, podatkowe i regulacyjne dotyczące rozwoju działalności górniczej w kraju.

Peru jest uważane za jeden z dziesięciu najbogatszych krajów świata pod względem zasobów mineralnych. Jest jednym z największych na świecie producentów metali podstawowych i szlachetnych. Peru jest też drugim największym światowym producentem miedzi, srebra i cynku oraz największym producentem złota, ołowiu, cynku i cyny w Ameryce Łacińskiej.

W 2019 r. inwestycje górnicze wyniosły 6,15 mld dolarów, co przekroczyło cel 6 mld dolarów wytyczony przez rząd na początku 2019 r., z uwzględnieniem trzyletniego okresu sukcesywnego wzrostu inwestycji. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym przewodniku.

Gospodarka Peru

Peru, kraj liczący 32,8 miliona mieszkańców, jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Ameryki Łacińskiej. Posiada bogate złoża miedzi, złota, srebra, ołowiu, cynku, gazu ziemnego i ropy naftowej. Jest to również kraj bardzo zróżnicowany pod względem klimatycznym, przyrodniczym i kulturowym. Gospodarka Peru odzwierciedla jego zróżnicowaną geografię, suchy region przybrzeżny, Andy w głębi lądu oraz tropikalne tereny graniczące z Kolumbią i Brazylią. Obfite zasoby mineralne występują głównie na obszarach górskich, a peruwiańskie wody przybrzeżne stanowią doskonałe tereny połowowe.

Szybki rozwój Peru przyczynił się do zmniejszenia krajowego wskaźnika ubóstwa z 48,5 % w 2004 r. do 20,5 % całkowitej liczby ludności w 2018 r. W związku z tym, w ciągu ostatnich lat Peru osiągnęło znaczne postępy w zakresie wskaźników społecznych i rozwojowych, a także w zakresie wyników makroekonomicznych, dzięki bardzo dynamicznemu wzrostowi PKB, zmniejszeniu zadłużenia zagranicznego, stabilnemu kursowi wymiany i niskiej inflacji. W tym samym okresie skrajne ubóstwo zmniejszyło się z 17,4 % do 2,8 %.

Znaczenie peruwiańskiego sektora górniczego

Sektor górniczy jest i zawsze był bardzo ważny dla peruwiańskiej gospodarki narodowej. Jego dobrze znana tradycja górnicza sięga czasów sprzed   epoki Inków, i jest kontynuowana przez epokę Inków, kolonialną i republikańską. Na każdym z tych etapów, górnictwo było jednym z głównych działań w rozwoju kraju. Peru jest jednym z najbardziej zmineralizowanych krajów świata. Obecnie jest gospodarzem niektórych z największych firm górniczych na świecie, w tym, Glencore, Freeport-McMoRan, Rio Tinto, Anglo American, MMG, Teck, Chinalco i Barrick.

 Od czasu liberalizacji przemysłu w latach 90. lokalne i zagraniczne inwestycje zostały wykorzystane do rozwoju głównych nowoczesnych kopalń.

 Obecnie jest drugim co do wielkości producentem miedzi na świecie, a także głównym producentem między innymi złota, srebra i cynku. Peru posiada 10,0% światowych rezerw miedzi, 4,8% złota, 19,6% srebra, 9,1% cynku, 7,2% ołowiu i 2,3% cyny, według najnowszych danych opublikowanych przez US Geological Survey. Miedź, złoto, cynk i ołów stanowią 53,8% całego krajowego eksportu i 90,4% wartości eksportowanych produktów górniczych. Według szacunków, obecnie sektor górniczy stanowi prawie 10% PKB, podczas gdy przychody z eksportu minerałów osiągnęły 28,9 mld dolarów w 2018 roku, co stanowi 58,9% całego eksportu kraju. Miedź była wiodącym metalem eksportowym, jeśli chodzi o wartość, a następnie złoto, ołów, cynk, żelazo, srebro, cyna i molibden. Sektor górniczy jest również ważny dla tworzenia miejsc pracy dla tysięcy Peruwiańczyków i stanowi jedno z głównych źródeł dochodów podatkowych.  Inwestycje górnicze wzrosły w Peru w latach 2018 i 2019.

Szacuje się, że Peru posiada około 200 czynnych kopalń i mnóstwo dużych projektów czekających obecnie na realizację o wartości 57,8 mld USD. Największym inwestorem zagranicznym w Peru w projektach górniczych jest Wielka Brytania, a następnie Chiny, Kanada i Meksyk. Spośród nowych inwestycji górniczych, które mają zostać zrealizowane, 40,9 mld USD planuje się przeznaczyć na projekty związane z miedzią, które stanowią 71% całości.

Wysokie wskaźniki produkcji przyciągnęły 60 mld USD inwestycji zagranicznych do sektora górniczego w Peru w ciągu ostatnich 10 lat. Ale Peru ma dużo więcej do zaoferowania. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat na realizację projektów wydobywczych w kraju czeka jeszcze 57,8 mld dolarów.

Peru z zadowoleniem przyjmuje inwestycje zagraniczne w otwartym i stabilnym otoczeniu regulacyjnym w zakresie górnictwa. Ustawa o inwestycjach zagranicznych gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji zagranicznych i krajowych. Ponadto, wśród głównych przepisów prawnych sprzyjających inwestycjom zagranicznym znajdują się: niedyskryminujące traktowanie inwestorów zagranicznych,  dostęp do większości sektorów gospodarki, swobodny transfer kapitału, prawo do wolnej konkurencji ,gwarancja własności prywatnej, pełna swoboda w nabywaniu akcji, pełna swoboda dostępu do kredytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Do tego dochodzi  priorytetowy rozwój infrastruktury transportowej (drogowej, kolejowej, portowej i lotniczej) w celu zwiększenia konkurencyjności i stworzenia centrum logistycznego integrującego Amerykę Łacińską z innymi regionami,  stwarzając warunki do lepszego wykorzystania umów o wolnym handlu z rynkami światowymi.

Do pobrania

   „Przewodnik po inwestycjach w górnictwo i metalurgię w Peru 2020-2021” 

 

Partnerzy