Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościGórniczy Sukces Roku 2023

Górniczy Sukces Roku 2023

Celem konkursu Górniczy Sukces Roku jest promocja i popularyzacja firm, instytucji i osób wyróżniających się działalnością o szczególnym znaczeniu na rzecz polskiego górnictwa, w tym w szczególności w dziedzinie innowacyjności i ekologii.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno podmioty działające w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność", ,,Ekologia" i ,,Osobowość Roku".

W skład Kapituły wchodzą osoby znane i związane z branżą górniczą, w tym w szczególności naukowcy i praktycy z długoletnim doświadczeniem.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zgłoszeń do udziału mogą dokonywać przedsiębiorcy górniczy oraz instytucje i organizacje społeczno-zawodowe działające w branży górniczej. 

Zgłoszenia można przesyłać na adres: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice lub drogą elektroniczną: biuro@giph.com.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Obecna edycja konkursu, za rok 2023, jest już jego 15 edycją.

Formularz zgłoszeniowy

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy