Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2018Elektronizacja zamówień publicznych to temat przewodni Szkoły Zamówień Publicznych, która odbyła się w niach 6 - 8 czerwca 2018 r. w Wiśle. W tym roku konferencja organizowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową pobiła rekord frekwencji. Uczestniczyło w niej 240 osób. Patronat nad Szkołą objęły Ministerstwo Energii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Elektronizacja jest związana przepisami dyrektywy Unii Europejskiej, które nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej od dnia 18 października 2018 r.

- Serdecznie Państwa witam na dziewiątej edycji naszej Szkoły. To jest niemożliwe, że minęło już dziewięć lat. Mam nadzieję, że za rok w komplecie stawicie się Państwo na jubileuszowej Szkole. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tak licznym gronie. Ta edycja jest rekordowa pod względem liczby uczestników. Myślę, że nasza Szkoła stała się stałym punktem w kalendarzu szkoleń i to nie tylko w górnictwie, bo szereg uczestników nie jest związanych z tą branżą. Można chyba powiedzieć, że nasza szkoła jest interdyscyplinarna. W zasadzie każdy tu może pozyskać wiedzę, która mu się przyda w funkcjonowaniu w biznesie. Tegoroczna konferencja została poświęcona tematowi elektronizacji zamówień publicznych i przepisom, które sprawiają stronom postępowania największe problemy – powiedział otwierając konferencję prezes GIPH Janusz Olszowski.

- Bardzo się cieszę, że już trzeci rok z rządu na naszej konferencji możemy gościć przedstawiciela Urzędu Zamówień Publicznych. Jest to dla nas zaszczyt i sygnał, że Urząd pozytywnie postrzega tę inicjatywę – dodał prezes Olszowski. Przyznał też, że o Szkole, mówi się, że reprezentuję bardzo wysoki poziom.

- Nie byłoby to możliwe bez naszych wykładowców, czyli najlepszych specjalistów z zakresu Prawa zamówień publicznych w Polsce – podkreślił.

Wykład inauguracyjny wygłosił wiceprezes UZP Hubert Nowak. Dotyczył on projektu Platformy e-zamówienia. Jak wyjaśnił wiceprezes Urzędu, ma ona być narzędziem technicznym umożliwiającym m.in. przyjmowanie w sposób bezpieczny ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz zabezpieczenia ich do terminu składania ofert. Ponadto ma służyć monitorowaniu rynku zamówień publicznych. Jej wdrożenie ma przyczynić się do ułatwienia dostępu do informacji o postępowaniach o udzielenie zamówienia, ustandaryzowania formatu udostępnianych informacji, zmniejszenia pracochłonności przygotowania sprawozdawczości (zamawiający, organy monitorująco-kontrolne), zmniejszenia czasu i kosztów przygotowania dokumentów zamówienia ofert i wniosków.

Wiceprezes Nowak przedstawił także koncepcję miniportalu e-zamówień, który jest związany unijna dyrektywą i wyznaczonym terminem 18 października br. Na sam koniec przekazał informacje dotyczące prac nad nowym Prawem zamówień publicznych.

- Myślę, że w perspektywie tygodnia, może dwóch – bo już mamy rozpisany wstępny harmonogram – Urząd pokaże koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych. W perspektywie kolejnych kilku miesięcy będą prowadzone konsultacje dotyczącego tego dokumentu i tych zmian postulowanych w szczególności przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To jest taki drugi kierunek obok elektronizacji – powiedział Nowak.

Kolejne wystąpienie było poświęcone elektronizacji procesu zakupów w Polskiej Grupie Górniczej. Temat ten przedstawił Szymon Gaszka, dyrektor Centrum Logistyki Materiałowej w PGG. Spółka prowadzi obecnie cztery projekty w zakresie elektronizacji zamówień publicznej. Są to: EFO – Elektroniczny Formularz Ofertowy, Aukcja japońska, Giełda transportowa oraz Elektroniczna dystrybucja informacji do wykonawców.

Jak wyjaśnił dyrektor Gaszka, te projekty są na różnym etapie wdrożenia czy już funkcjonowania.

Pierwszy dzień zakończył wykład Małgorzaty Stachowiak i Włodzimierza Dzierżanowskiego z Grupy Doradczej Sienna, którzy już od lat dzielą się swoja wiedzą z uczestnikami SZP. Był on związany oczywiście z elektronizacją zamówień publicznych.

- Bardzo się cieszę, że Szkoła trwa i jak widać ma się dobrze. To jedna z niewielu takich inicjatyw, które przetrwały próbę czasu. Tym bardziej, że Szkoła już może szykować się do jubileuszu. Muszę przyznać, że takie środowiskowe inicjatywy to bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim poprawiają one wspólne rozumienie tego, co się dzieje w zamówieniach publicznych – powiedział portalowi nettg.pl Włodzimierz Dzierżanowski.

W ramach Szkoły odbyły się kolejne wykłady oraz warsztaty - panele dyskusyjne prowadzone przez najlepszych specjalistów z zakresu zamówień publicznych. Swoją wiedzą podzielili się: Agnieszka Adach z GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi, Dariusz Ziembiński i Monika Zwolińska z Kancelarii Dariusz Ziembiński & Partnerzy oraz Sławomir Winch ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Maciej Dorosiński

Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza i portalu nettg.pl

Źródło: Portal Górniczy nettg.pl

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy