Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2017 

O zamówieniach publicznych po (kolejnej) nowelizacji
SZP  to  doskonała  platforma wymiany doświadczeń i  spostrzeżeń

 

Nowelizacja ustawy sama w sobie nie jest niczym szczególnym. Chodzi przecież o to, by jak najlepiej dopasować prawo do zmieniających się realiów. Sprawa trochę inaczej wygląda, gdy ustawa na przestrzeni kilkunastu lat jest nowelizowana aż 52 razy!

Tak właśnie jest w przypadku Prawa zamówień publicznych. Ustawa regulująca kwestie związane z przetargami w Polsce weszła w życie w marcu 2004 r. Jej ostatnia i zarazem największa nowelizacja została przyjęta 22 czerwca 2016 r. To właśnie temu zagadnieniu była poświęcona ósma edycja Szkoły Zamówień Publicznych, którą zorganizowała Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, odbyło się w Wiśle od 6 do 8 czerwca br. Honorowym patronatem konferencję objął minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Temat dotyczący nowelizacji Prawa zamówień publicznych często jest obecny na SZP. Nie powinno to dziwić, patrząc na liczbę nowelizacji ustawy. Z tego też powodu na konferencji organizowanej przez GIPH często wyrażany jest pogląd, że to prawo należy po prostu napisać od nowa.

– Witam Państwa serdecznie na ósmej edycji Szkoły Zamówień Publicznych, szkolenia zarówno dla zamawiających, jak  i wykonawców z branży górniczej i okołogórniczej. Aż trudno uwierzyć, że już tyle lat upłynęło. Cieszę się, że z roku na rok nasza konferencja gromadzi coraz większą liczbę uczestników. To dla nas także jest wyzwanie,  bo  staramy  się przygotować jak najlepszy program, by mogli Państwo otrzymać od naszych wykładowców jak największą ilość informacji i jak najwięcej wiedzy wynieść z konferencji. Myślę, że Szkoła stała się już stałym punktem w kalendarzu szkoleń i to nie tylko w górnictwie, bo bardzo wiele obecnych tu osób reprezentuje też inne branże. Tegoroczna konferencja zostanie poświęcona głównie nowelizacji prawa zamówień publicznych  i przepisom, które sprawiają stronom postępowania największe problemy – mówił, witając uczestników Szkoły, prezes GIPH Janusz Olszowski.

Podziękował firmom, które wsparły organizację Konferencji. W tym gronie znalazły się: Grupa Kapitałowa Fasing, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Polska Technika Górnicza, PPHU Malinex, Zakład Odmetanowania Kopalń, Partner Serwis, Elgór+Hansen, JM-TRONIC oraz Elektrometal. Ponadto prezes Izby podziękował Polskiej Grupie Górniczej, Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Lubelskiemu Węglowi  Bogdanka,  Tauronowi   Wydobycie i Joy Global.

Na Szkole nie zabrakło przedstawiciela Urzędu Zamówień Publicznych. W ub.r. był to dyrektor generalny Sebastian Szaładziński, a w tym wiceprezes Hubert Nowak, który wygłosił wykład inauguracyjny. Skupił się w nim na rynku zamówień sektorowych oraz projekcie e-zamówienia. Z danych zaprezentowanych przez wiceprezesa UZP wynikało, że w 2016 r. na podstawie ustawy Pzp udzielono w sumie 127 930 zamówień, 1961 z nich było zamówieniami sektorowymi. Jeśli chodzi o strukturę wydatkowanych środków w podziale na sektory, to na pierwszym miejscu była elektroenergetyka z wynikiem ponad 6,3 mld zł. Drugie miejsce w tym zestawieniu miał sektor związany z „poszukiwaniem i wydobyciem węgla i innych paliw stałych” – ponad 3,5 mld zł. Kwotę trzech miliardów złotych przekroczył jeszcze sektor kolejowy. Jego wydatki określono na 3,1 mld zł.

Wiceprezes Nowak zaprezentował także  założenia  projektu  „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”. Zgodnie z dyrektywami i ostatnią nowelizacją ustawy takie rozwiązanie ma być przyszłością systemu zamówień publicznych. Jak poinformował wiceprezes Urzędu, dla realizacji tego celu 17 lutego br. ministrowie rozwoju  i  finansów  oraz  cyfryzacji  a także prezes UZP podpisali „Porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”. Takie rozwiązania ma m.in. umożliwić: elektroniczną komunikację zamawiającego z wykonawcą, monitorowanie rynku oraz składanie w sposób bezpieczny ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jednym z najważniejszych atutów Szkoły są wykłady i warsztaty-panele dyskusyjne, które prowadzą najlepsi eksperci z zakresu Pzp. I tak po wykładzie inaugurującym uczestnicy mieli okazję posłuchać wykładów Włodzimierza Dzierżanowskiego z Grupy Doradczej Sienna. Swoją uwagę skupił on na najczęstszych problemach, które pojawiły się po ubiegłorocznej nowelizacji Prawa zamówień publicznych i najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie nowelizacji ustawy.

–     Mogę chyba zażartować, że im większa frekwencja, tym  więcej  problemów. A tak na poważnie, to niebawem minie 12 miesięcy obowiązywania nowych przepisów o zamówieniach publicznych. W tym czasie pojawiło się dużo nowych kłopotów i na nie wszystkie mamy odpowiedzi. Takim zasadniczym kłopotem jest choćby brak ustabilizowanej linii orzeczniczej. Największą rewolucją w zamówieniach po ubiegłorocznej nowelizacji jest odwrócenie zasady składania dokumentów w postępowaniu. W „starym” porządku prawnym składało się wszystkie dokumenty razem z ofertą. Teraz z ofertą składa się wyłącznie oświadczenie, a dokumentów wymaga się od wybranego wykonawcy. To miało być uproszczenie, a w sumie jest to największy kłopot, z którym spotkał się rynek. To oświadczenie, to skomplikowany dokument liczący kilkanaście stron, w którym za każdym razem pojawia się spora liczba błędów – przyznał mecenas Dzierżanowski. Dodał, że choć z resortu rozwoju płyną informacje  o napisaniu  od nowa ustawy  o zamówieniach publicznych, to – jego zdaniem – przyszłoroczna edycja Szkoły będzie  poświęcona   jeszcze   nowelizacji z czerwca 2016 r.

Swoją wiedzą na temat zamówień publicznych dzielili się również: Agnieszka Adach z firmy prawniczej GWW, Piotr Pieprzyca z firmy PROZAM oraz Sławomir Winch ze Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie. Wykładowcy skupili swoją uwagę m.in. na: Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, wykluczeniu wykonawcy, pozacenowych kryteriach oceny ofert, rażąco niskiej cenie i komunikacji w negocjacjach.

–  To spotkanie   jest   bardzo   ważne, o czym najlepiej świadczy frekwencja, która od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Szkoła to doskonała platforma wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Na pewno stanowi bazę do  dalszej  dyskusji  na temat zmian w Prawie zamówień publicznych – ocenił Robert Bogacki,  dyrektor sprzedaży w firmie Chèque Déjeuner, uczestnik tegorocznej edycji Szkoły Zamówień  Publicznych.


Nie tylko dla branży górniczejJanusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
 

W ciągu ostatniego roku nastąpiły znaczne  zmiany  w  Prawie zamówień publicznych. Nasza  konferencja  zawsze  odbywa  się w czerwcu i w zasadzie zaraz po jej ubiegłorocznej edycji wprowadzono kolejną nowelizację ustawy. Te zmiany miały znacznie wpłynąć na procesy związane z zamówieniami publicznymi. Z tego też powodu na tegorocznej edycji Szkoły  Zamówień Publicznych obszar do dyskusji był naprawdę duży i dlatego przygotowaliśmy bardzo intensywny program. Te trzy dni były wypełnione solidną porcją wiedzy. Nasi wykładowcy, którzy są absolutnie najlepszymi specjalistami w Polsce z zakresu Prawa zamówień publicznych, rozwiewali wątpliwości i odpowiadali na pytania uczestników. Co ważne, Szkoła, to nie tylko wykłady, ale właśnie  warsztaty-panele  dyskusyjne.  Sami  uczestnicy potwierdzili, że były one bardzo ważnym elementem programu. Oczywiście – podobnie jak w latach ubiegłych – pojawiał się pogląd, że Prawa zamówień publicznych nie powinno się już nowelizować, ale po prostu porządnie napisać je od nowa. Zgadzam się z tym w pełni. Kto wie, być może za rok będziemy już rozmawiać o nowej ustawie.

Od dwóch lat na naszej konferencji są obecni także przedstawiciele Urzędu  Zamówień  Publicznych.  Tacy  goście  świadczą o randze naszej inicjatywy. Ponadto niezbitym dowodem, że istnieje potrzeba organizowania takiej konferencji, jest frekwencja. W tym roku gościliśmy ponad 200 osób. Program tradycyjnie był ułożony pod  zamówienia  sektorowe,  ale  to  nie  znaczy,  że poruszane zagadnienia dotyczyły tylko górnictwa. Myślę, że przedstawiciele innych branż także  uzyskaliby  tutaj  odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Z racji tego, że Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa funkcjonuje w szeroko rozumianym sektorze wydobywczym i większość uczestników Szkoły reprezentowało spółki w nim działające, to zwróciliśmy się o honorowy patronat nad konferencją do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. To była pierwsza konferencja objęta takim patronatem. Myślę, że to świadczy    o tym, że resort energii także przywiązuje dużą wagę do zamówień publicznych i do tego, by przebiegały one tak jak należy.


Zamówienia publiczne – samo życieHubert Nowak, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
 

Uważam, że wszystkie inicjatywy, które umożliwiają wymianę doświadczeń i przyczyniają się do unikania błędów, są bardzo cenne. Należy wymieniać się wiedzą, bo po co wyważać drzwi, które są już otwarte. Tym bardziej jest to cenne w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych, która jest materią bardzo żywą i cały czas ewoluuje. Od momentu wejścia w życie była ona już nowelizowana ponad 50 razy i wiele wskazuje, że szykuje się kolejna duża nowelizacja. Dlatego właśnie taka wymiana doświadczeń jest niezbędna. Tym bardziej, że Prawo zamówień publicznych jest stworzone dla dwóch najważniejszych graczy, czyli dla zamawiających i dla wykonawców.

Należy pamiętać, że zamówienia  publiczne nie  mogą funkcjonować  w oderwaniu od  rzeczywistości.  Można je porównać do zakupów, których dokonujemy dla siebie. Jeżeli chcemy zrobić remont w domu, to oczywiste jest to, że patrzymy na cenę, ale też na fachowość ekipy, która ma do nas przyjść. Będziemy dążyć do takiej sytuacji, gdzie relacja ceny i jakości jest najlepsza. Do takiego zakupu  będziemy  dążyć  w  życiu  prywatnym i do takiego samego zakupu musimy dążyć w przypadku środków publicznych. Dlatego uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że kryterium ceny nie może już być jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej  oferty.

Można użyć stwierdzenia, że zamówienia publiczne to samo życie. Choć często nie zdajmy sobie sprawy, to wszędzie nas otaczają. Jesteśmy mieszkańcami małych  i  dużych  gmin,  korzystamy z komunikacji, jeździmy lepszymi i gorszymi drogami. To tylko jeden z przykładów tego, że zamówienia publiczne tak naprawdę dotyczą każdego z nas.

 

Md

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy