Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2016
To już wyższa Szkoła Zamówień Publicznych
Konferencja stała się stałym punktem w kalendarzu szkoleń i to nie tylko w górnictwie

 

Zamawiający, wykonawca, nowelizacja – te słowa można usłyszeć w czasie siódmej edycji Szkoły Zamówień Publicznych. Zajęcia w jej ramach trwały od 8 do 10 czerwca 2016 r. w Wiśle. Pierwsze dwa wyrazy rozpoczynające ten tekst – zamawiający i wykonawca – są oczywiste dla wszystkich, którzy mieli już okazję uczestniczyć w konferencji organizowanej przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. 

Jest ona bowiem jedną z nielicznych, a być może jedyną konferencją, na której spotykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Natomiast trzeci wyraz – nowelizacja – odnoszący się do prawa zamówień publicznych, nadawało ton wszystkim wykładom, warsztatom i panelom dyskusyjnym.

- To już siódma edycja Szkoły Zamówień Publicznych i bardzo się cieszę z tego powodu. Aż trudno uwierzyć, że już tyle lat upłynęło. Cieszę się także z tego, że z roku na rok nasza konferencja gromadzi coraz większą liczbę uczestników. To dla nas także jest wyzwanie, bo staramy się przygotować jak najlepszy program, by mogli Państwo otrzymać od naszych wykładowców jak największą ilość informacji i jak najwięcej wiedzy wynieść z tej konferencji. Myślę, że Szkoła stała się już stałym punktem w kalendarzu szkoleń i to nie tylko w górnictwie, bo bardzo wiele obecnych tu osób reprezentuje też inne branże – powiedział prezes Olszowski, który dodał, że podobnie jak na wcześniejszych edycjach i tym razem na Szkole będzie można wysłuchać najlepszych specjalistów zajmujących się PZP.

- Nasza nieobecność na Szkole była związana z tym, że Urząd czekał na 25-lecie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dlatego z tej okazji chcę złożyć serdeczne życzenia. Szkoła Zamówień Publicznych ma już siedem lat. Dlatego myślę, że nie możemy o niej mówić w kategorii szkolnictwa podstawowego czy gimnazjum. Po siedmiu latach dzielenia się wiedzą i doświadczeniami możemy głośno powiedzieć, że jest to wyższa Szkoła Zamówień Publicznych – stwierdził dyrektor generalny UZP Sebastian Szaładziński, po czym przeszedł do wykładu, w którym przedstawił zmiany jakie wprowadzono w ustawie PZP. W jego opinii dzięki nim uproszczono i uelastyczniono zamówienia oraz zapewniono przejrzystość postępowań. Ponadto jednym z celów zmian było zwiększenie dostępu do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Istotą Szkoły są wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne, które są prowadzone przez ekspertów z najlepszych kancelarii prawniczych. W pierwszym dniu wykłady wygłosili Włodzimierz Dzierżanowski oraz Małgorzata Stachowiak z Grupy Doradczej Sienna. Skupili się na zasadach udzielania zamówień publicznych po nowelizacji oraz na nowym podejściu do rażąco niskiej ceny. W drugim dniu poza wykładami odbyły się też warsztaty – panele dyskusyjne. Eksperci z Grupy Sienna starali się odpowiedzieć na pytanie, jak wygrać przetarg oraz omówili Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Natomiast Agnieszka Adach z firmy prawniczej GWW i Anita Elżanowska z firmy Doradztwo prawne poruszyły m.in. zagadnienia związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz nowych warunków dopuszczających zmianę umów ws. zamówień publicznych. W ostatnim dniu Szkoły ekspertki omówiły kryteria oceny ofert oraz klauzule społeczne po nowelizacji. Konferencje zakończył wykład Sławomira Wincha ze Szkoły Głównej Handlowej na temat technik negocjacji.

- Sam fakt, że jest to już siódma edycja Szkoły Zamówień Publicznych świadczy o tym, że ta inicjatywa przyjęła się w środowisku. Frekwencja potwierdza też, że taka konferencja jest potrzebna. Tegoroczna edycja była szczególna nie ze względu na nowelizację PZP, ale z tego powodu, że w końcu udało się namówić organ właściwy do tego, żeby wziął udział w tej inicjatywie. Bardzo cieszę się, że na konferencji był pan dyrektor Szaładziński. To pokazuje, że Urząd Zamówień Publicznych w końcu dostrzegł zamówienia sektorowa – przyznał Włodzimierz Dzierżanowski, który odniósł się do nowelizacji ustawy PZP oraz konieczności stworzenia nowego aktu.

-  Moim zdaniem najważniejsza część tej nowelizacji dotyczy łatwiejszej modyfikacji umów. Wydaje mi się, że te zmiany będą bardziej zauważalne w górnictwie niż gdziekolwiek indziej. Dlatego, że kostyczne umowy przynoszą problemy, ale znacznie mniejsze tam gdzie mamy do czynienia np. z kupnem cukru czy papieru, czyli rzeczy dość przewidywalnych. Jeśli jest to umowa związana z eksploatacją, gdzie nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień przewidzieć, co się wydarzy, sytuacja jest zupełnie inna, gdyż trudno trwać przy postanowieniach tych samych umów przez 24 miesiące. Zmiany muszą być dopuszczalne i to będzie miało miejsce – stwierdził ekspert, który dodał, ze pogląd dotyczące napisania ustawy od nowa jest coraz silniejszy. Jego zdaniem prace nad nowym aktem mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.

 


 

To była szczególna edycja Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej


W tym roku, podobnie jak w czasie poprzednich edycji Szkoły Zamówień Publicznych, frekwencja dopisała. Mieliśmy ponad 220 uczestników. W tym gronie znaleźli się przedstawiciele praktycznie wszystkich spółek węglowych, firm okołogórniczych i jednostek naukowo-badawczych. Jest to w zasadzie cały przekrój sektora związanego z górnictwem. Dlatego bardzo się cieszymy, że pomimo trudnej sytuacji, w której znajduje się obecnie branża, udało się zgromadzić taką liczbę słuchaczy.

W tym roku Szkoła była szczególna, bo mamy do czynienia z bardzo dużą nowelizacją prawa zamówień publicznych, co jest związane z koniecznością implementacji dyrektywy unijnej. W czasie naszej konferencji dowiedziałem się, że politycy coraz głośniej mówią o rozpoczęciu prac nad całkowicie nową ustawą. Myślę, że rekomendacje, które pojawiły się po tej edycji Szkoły, będą mogły być wykorzystane przy tworzeniu tego aktu. Muszę przypomnieć, że już w ub. r. zalecaliśmy rozpoczęcie prac nad nową ustawą, bo po prostu nie da się jej już dalej nowelizować. Stosujący to prawo już zaczęli się gubić  gąszczu zmieniających się przepisów i najlepszym rozwiązaniem jest właśnie napisanie wszystkiego od nowa. Zmiany polityczne, które dokonały się w naszym kraju, trochę zahamowały ten proces. Jestem jednak przekonany, że w najbliższym czasie – być może w tym lub przyszłym roku – ruszą prace nad zupełnie nową ustawą, która przepisy uprości, aby nie powodowały tak wielu rozbieżności przy ich interpretowaniu zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców.

Od lat atutem Szkoły są wykładowcy. Wiemy o tym od uczestników naszej konferencji, którzy bardzo wysoko oceniają zaproszonych przez nas ekspertów. W tym roku nie mogło być inaczej. Mieliśmy przedstawicieli najlepszych kancelarii, które zajmują się Prawem Zamówień Publicznych. Zapraszamy wykładowców, którzy mają nie tylko ogromną wiedzę, ale także potrafią ją przekazać w przystępny sposób. Muszę podkreślić, że po raz pierwszy mieliśmy gościa z Urzędu Zamówień Publicznych. Pan dyrektor generalny Sebastian Szaładziński w swoim wykładzie przedstawił zakres nowelizacji PZP oraz omówił działania Urzędu. Ponadto zaprosił uczestników Szkoły i GIPH do współpracy z UZP. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ w ostatnich latach ta współpraca nie układała się najlepiej.

 


 

To cenna inicjatywa Sebastian Szaładziński, dyrektor generalny Urzędu Zamówień Publicznych
 

O tym, że ta inicjatywa Wyższej Szkoły Zamówień Publicznych jest doceniana i potrzebna, najlepiej świadczy liczba uczestników. Siłą Szkoły są doskonali wykładowcy. To prawdziwi eksperci z zakresu prawa zamówień publicznych. Jej atutem jest także to, że można ją traktować jako szerokie forum, na którym doświadczeniami mogą wymieniać się zamawiający i wykonawcy, co daje możliwość do wzajemnego poznania się i zrozumienia. Jest to sposób na przełamywanie barier pomiędzy stronami postępowań. Wyrazy uznania należą się Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej i jej prezesowi Januszowi Olszowskiemu za to, że ta konferencja stała się cykliczna i podejmuje się na niej najważniejsze tematy związane z zamówieniami publicznymi. W tym roku Izba świętuje jubileusz 25-lecia działalności i z tej okazji życzę jej samych sukcesów i aby dalej realizowała cele, które sobie wyznaczyła. Sama Szkoła Zamówień Publicznych pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie na działania GIPH.

Prawo zamówień publicznych jest jedną z częściej nowelizowanych ustaw. Jak sprawdziłem kilka lat temu, to mogło się ono równać pod tym względem z ustawami podatkowymi. Taka sytuacja nie sprzyja temu, by było ono czytelne. To sprawia, że nowa ustawa na pewno będzie musiała powstać. Obecnie mamy do czynienia z nowelizacjami. Moim zdaniem będą one miały wpływ na funkcjonowanie spółek górniczych poprzez uproszczenia i uelastycznienia. Ponadto stwarzają one możliwości do sprawnego porozumiewania się pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami.

 

Md

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy