Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2013




Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała po raz kolejny Szkołę Zamówień Publicznych. Temat przewodni piątej edycji Szkoły brzmiał: ,,Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – poprawa czy utrudnienie działania systemu zamówień”.

Przez trzy dni w Hotelu Stok w Wiśle ponad 200 osób ze spółek węglowych oraz firm pracujących na rzecz i w otoczeniu górnictwa uczestniczyło w szeregu wykładów oraz warsztatów. Prelegentami byli najlepsi specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych: Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak (Grupa Doradcza Sienna), Jerzy Pieróg, Agnieszka Adach-Nerwińska (Kancelaria Pieróg i Partnerzy), Adam Kowol (WUG), Krzysztof Sawicki (Adwokaci Krzysztof Sawicki i Tomasz Włoczyk Spółka Partnerska) i Dariusz oba (Centrum Zamówień Publicznych Janusz Niedziela).

Konferencję otworzył prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski, który m.in. zwrócił uwagę na stały problem z interpretacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co znacznie utrudnia działalność gospodarczą firm.

W piątej edycji wśród tematów pojawiły się także m.in. roboty budowlane po nowelizacji, system kwalifikowania wykonawców, badanie i ocena ofert, elastyczność udzielania zamówień, umowy ramowe i wykonawcze, czy oferta wariantowa i równoważność przedmiotu zamówienia.

Zarówno w opinii uczestników, jak i prelegentów szkolenie było bardzo przydatne szczególnie pod kątem wprowadzonej nowelizacji. Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty, które uczestnicy sami wybierali, a gdzie można było w mniejszym gronie omówić nurtujące sprawy oraz doprecyzować interpretacje ustawy Pzp.

Patronat medialny nad konferencją objęły ,,Trybuna Górnicza” oraz portal wnp.pl.

Menu




Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy