Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2012
Ponad 160 osób wzięło udział w organizowanej przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową konferencji pn. ,,Szkoła Zamówień Publicznych 2012”, która odbyła się w dniach 13-15 czerwca w Szczyrku, w Centrum Kongresów i Rekreacji ,,Orle Gniazdo”.

Nad konferencją patronat honorowy objął wiceminister Waldemar Pawlak, minister gospodarki.

Głównym celem ,,Szkoły…” było omówienie problemów związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obrady otworzył prezes Izby Janusz Olszowski, zaś wśród prelegentów znaleźli się tacy specjaliści jak: Włodzimierz Dzierżanowski, Janusz Dolecki, Grzegorz Mazurek, Małgorzata Stachowiak, Hanna Talago-Sławoj oraz Dariusz Ziembiński.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy