Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Szkoła Zamówień Publicznych 2011
Ponad 120 osób wzięło udział w organizowanej przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową konferencji pn. ,,Szkoła Zamówień Publicznych 2011”, która odbyła się w dniach 26-27 września w Szczyrku, w Centrum Kongresów i Rekreacji ,,Orle Gniazdo”. Partnerem ,,Szkoły”, który wydatnie przyczynił się do jej zorganizowania była Kompania Węglowa S.A.

W wydarzeniu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele przedsiębiorców górniczych oraz firm działających na rzecz górnictwa, zajmujących się na co dzień tą problematyką. Głównym celem ,,Szkoły…” było omówienie problemów związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów ustawy Praw zamówień publicznych.

Obrady otworzył Janusz Olszowski, zaś wśród prelegentów znaleźli się tacy specjaliści jak: Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak, Marian Hołda, Wiesław Zygmunt, Wojciech Hartuga, Marian Wachowiak.

Podczas konferencji omawiano m.in. takie tematy jak: nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – planowane kierunki i zakres, opis przedmiotu zamówienia i równoważność, podwykonawstwo w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, nieprawne stosowanie wezwania do uzupełnienia dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zamówienia uzupełniające i dodatkowe, zamówienia elektroniczne w KW S.A. – doświadczenia praktyczne, uwarunkowania techniczne przedmiotu zamówienia w aspekcie poszanowania zasad uczciwej konkurencji na przykładzie dzierżawy kombajnów ścianowych realizowanych dla potrzeb Kompanii Węglowej S.A.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy