Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Zespół GIPH 

Janusz Olszowski
Prezes
 

Piotr Kryszak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Izby

 

Zygmunt Borkowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. 32 757 32 52
e-mail: promocja@giph.com.pl

 

Wioletta Brzeziecka
Dyrektor Biura
tel. 32 757 32 52
e-mail: biurozarzadu@giph.com.pl

 

Milenia Dębowska
Z-ca Dyrektora Biura
tel. 32 757 32 52
e-mail: wydawnictwo@giph.com.pl

 

Andrzej Kud
Główny Specjalista ds. Ekonomicznych i Informatyki
tel. 32 757 32 52
e-mail: biuro@giph.com.pl

 

Katarzyna Lipińska
Starszy Specjalista ds. Prawnych i Projektów
 tel. 32 757 32 52
e-mail: prawny@giph.com.pl

 

Patrycja Staroń
Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych
tel. 32 757 32 39
e-mail: biuro@giph.com.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

 

 

 

 

Partnerzy