Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Zespół GIPH 

Janusz Olszowski
Prezes
 

Piotr Kryszak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Izby

 

Zygmunt Borkowski
Członek Zarządu, Dyrektor Izby ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. 32 757 32 52
e-mail: promocja@giph.com.pl

 

Wioletta Brzeziecka
Dyrektor Biura
tel. 32 757 32 52
e-mail: biurozarzadu@giph.com.pl

 

Milenia Boruch
Starszy Specjalista ds. Marketingu
tel. 32 757 32 52
e-mail: biuro@giph.com.pl
              wydawnictwo@giph.com.pl

 

Andrzej Kud
Główny Specjalista ds. Ekonomicznych i Informatyki
tel. 32 757 32 52
e-mail: biuro@giph.com.pl

 

Katarzyna Lipińska
Starszy Specjalista ds. Prawnych i Projektów
 tel. 32 757 32 52
e-mail: biuro@giph.com.pl

 

Tomasz Wadowiec
Specjalista ds. Szkoleń i Administracji
tel. 32 757 32 52
e-mail: zaklad@giph.com.pl

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

 

 

 

 

Partnerzy