Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Wielki sukces skromnych ludzi (BG 4-5-6 2019) 

„Zielone czeki” 2019 dla pasjonatów ochrony przyrody

Beata Urych była jedyną reprezentantką szeroko rozumianego górnictwa wśród nominowanych do „Zielonych czeków” w 2019 r. Za kierowanie pracami Głównego  Instytutu  Górnictwa na rzecz realizacji europejskich projektów badawczych MOLOC oraz AWAIR została wyróżniona dyplomem uznania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym roku prestiżową, doroczną nagrodą za działalność proekologiczną uhonorował wielkie, społecznikowskie pasje skromnych ludzi. Aż trzech laureatów spośród siedmiu nagrodzonych pochodzi z powiatu tarnogórskiego.

Uroczyste  rozstrzygnięcie  konkursu i wręczenie nagród „Zielone czeki 2019” odbyło się 26 kwietnia br. w katowickim Kinoteatrze RIALTO. Do oceny jurorów, pod przewodnictwem Izabeli Domagały, wpłynęło 20 zgłoszeń. Kapituła wyłoniła laureatów w czterech kategoriach i przyznała również nagrodę specjalną. Prestiżowe nagrody otrzymali: Justyna Grzeszczyk, Józef Rzepka, Katarzyna Majzel-Pośpiech, Małgorzata Dyl, Krzysztof Belik, Henryk Jan Dominiak, Agnieszka Łyczko i Sławomir Łyczko. W kategorii prace naukowo-badawcze nie przyznano nagrody. Dyplomami uznania uhonorowano działalność czterech osób i dwóch zespołów prowadzących wspólnie projekty.

– Wszystkie zgłoszone wnioski były fantastyczne, bardzo ciekawe. Traktowały ochronę środowiska w sposób bardzo szeroki i nowatorski. Mieliśmy bardzo trudny wybór. Obrady kapituły były bardzo burzliwe, ale jednogłośnie ustaliliśmy werdykt. Mnie szczególnie bliska jest działalność laureatów nagrody specjalnej, ale wszyscy nagrodzeni zasłużyli na takie same najwyższe uznanie. Bardzo się cieszę, że wśród nagrodzonych są zwykli ludzie z wielką pasją ochrony przyrody. Ten konkurs jest motywacją dla innych, do podejmowania podobnych działań – mówiła tuż przed rozpoczęciem gali laureatów Izabela Domagała, przewodnicząca Kapituły „Zielonych czeków 2019”, członek zarządu województwa śląskiego.

Konkurs „Zielone czeki” jest organizowany przez WFOŚiGW w Katowicach już od 26 lat. Dotychczas na nagrody finansowe dla laureatów przeznaczono już ponad 2,5 mln zł. Wśród nagrodzonych są przedstawiciele różnych środowisk zawodowych, m.in.: naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz ludzie, dla których ochrona środowiska jest społeczną pasją zupełnie nie związaną z ich profesjonalną aktywnością.

– W ochronie środowiska liczą się nie tylko twarde działania, proekologiczne inwestycje, ale również lokalne inicjatywy, tak zwane miękkie działania edukacyjne i promocyjne, podnoszące świadomość ekologiczną. I to właśnie ten konkurs jest uhonorowaniem takich właśnie ludzi, których postawy i inicjatywy mają wpływ na to, czym oddychamy i jak dbamy na co dzień o nasze otoczenie. Chcielibyśmy, żeby w ochronie środowiska utrzymywało się dziesięciokrotnie większe tempo korzystnych zmian niż w minionych latach. Taki efekt przyniesie największy w historii Polski ogólnopolski program „Czyste Powietrze”, który realizujemy od września ubiegłego roku i jest on realną szansą rozwiązania problemu smogu – podkreślał otwierając galę laureatów Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Ogłoszenie werdyktu jurorów połączone było z prezentacją dokonań tegorocznych laureatów. Nagrody im wręczali i gratulacje składali m.in. Tomasz Bednarek – prezes WFOŚiGW oraz Izabela Domagała – przewodnicząca kapituły konkursowej, a w imieniu gości Jadwiga Wiśniewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, Waldemar Andzel – poseł na Sejm RP, Jakub Chełstowski – marszałek województwa śląskiego, Robert Magdziarz – II wicewojewoda śląski. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, największych uczelni regionu, organizacji, instytucji i firm działających na rzecz ochrony środowiska oraz służb mundurowych.

Sprawne prowadzenie gali zapewnił Grzegorz Poloczek, popularny artysta kabaretowy, który wraz z Katarzyną Piowczyk i Bartłomiejem Kuźniarzem przygotował także oprawę muzyczną uroczystości.

Konkurs „Zielone czeki” jest organizowany cyklicznie, a jego rozstrzygnięcie od lat zbiega się z obchodami Światowego Dnia Ziemi. I do tego właśnie wydarzenia nawiązywała w okolicznościowym wystąpieniu europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Podkreślała, że polska droga do czystego środowiska opiera się na trudnym miksie energetycznym, z 80-procentowym udziałem węgla. Francja, ma tylko dwuprocentowy udział węgla w produkcji energii, a oba kraje dostają takie same cele do osiągnięcia. Dlatego tak ważne są zabiegi o finansowe wsparcie Parlamentu Europejskiego dla polskich działań proekologicznych.

Jolanta Talarczyk

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy