Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Środki na zadania ekologiczne (BG 11-12/2017) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozdzielił kolejne środki finansowe na realizację zadań z zakresu ekologii i środowiska, które realizowane będą do końca 2018 r.

Wśród beneficjentów znalazły się  m.in. gminy górnicze województwa śląskiego, planujące inwestycje z zakresu termomodernizacji, wymiany kotłów i ochrony przyrody. Środki z WFOŚiGW popłynęły także do Uniwersytetu Śląskiego.

W Rybniku rozpoczęła się termomodernizacja Centrum Kształcenia Inżynierów.  Projekt zostanie zrealizowany do końca maja 2018 r. Zakłada docieplenie ścian oraz wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościuszki 54. Termomodernizacja powinna zmniejszyć koszty ogrzewania o ok. 61 tys. zł rocznie. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w kwocie 626 371 zł w formie dotacji 33 458 zł i pożyczki 592 913 zł. Przemiany czekają także Żory. Plan walki z niską emisją zakłada likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 98 budynkach jednorodzinnych oraz w 4 budynkach wielorodzinnych, likwidację źródeł ciepła opalanych gazem w 17 budynkach jednorodzinnych, jednym budynku wielorodzinnym i zabudowę 120 proekologicznych źródeł ciepła, w tym co najmniej 9 węzłów cieplnych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosić będzie: na zabudowie kotłowni – 6 tys. zł, a na podłączenie do sieci budynku jednorodzinnego – 9 tys. zł. Fundusz przeznaczył na ten cel łącznie prawie 800 tys. zł, w tym w postaci dotacji 204 tys. zł i pożyczki do 570 668,47 zł.

Edukacja to podstawa

Ornontowice z kolei realizować będą kampanie edukacyjną, której adresatem będą mieszkańcy gminy, a zwłaszcza dzieci i młodzież. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prelekcje dla dzieci i młodzieży, plenerowe wydarzenie ekologiczne, konkursy plastyczny, wiedzy oraz literacki dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Wsparciem edukacji w placówkach oświatowych będzie wydanie pakietu materiałów edukacyjnych, a do dorosłych mieszkańców zostaną rozesłane broszury informacyjne. WFOŚiGW przeznaczył na to przedsięwzięcie 10 tys. zł.

Wsparcie uzyskała też po raz kolejny bytomska zieleń. Przypomnijmy, że w ub.r., dzięki dofinansowaniu Funduszu, wydana została publikacja pn. „Zieleń miejska w Bytomiu”, w której przedstawione zostały parki, skwery i zieleńce znajdujące się w mieście. Wydawnictwo wraz filmem miało na celu uświadomienie użytkownikom tych terenów w Bytomiu, jak cenne są one dla jakości życia. Z uwagi na ogromne zainteresowanie filmem, szczególnie ze strony bytomskich placówek edukacyjnych, zaistniała konieczność wznowienia publikacji. Przedsięwzięcie otrzymało 8 tys. zł dofinansowania.

Mało tego. Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu planuje wydanie publikacji prezentującej Górę Miłości w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla – ze zrekonstruowanym strumieniem wodnym oraz Ogród Bytomski. Zestaw zawierać będzie ok. 15-minutowy film wraz z książeczką, który rozpowszechniony zostanie w placówkach oświatowych, instytucjach naukowych i bibliotekach publicznych. Tę inicjatywę Fundusz wsparł dotacją w wysokości 22 700  zł.

Katowicki WFOŚiGW wspiera kampanię "Nie żądlę - zapylam",  poświęconą roli w ekosystemie dzikich i udomowionych owadów zapylających

Ciekawa inicjatywa ekologiczna wyszła z Gliwic. Nosi nazwę „EKObajtle”. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat walorów ekologiczno-przyrodniczo-geologicznych powiatu gliwickiego poprzez stworzenie zestawu wydawniczego, składającego się z przewodnika po powiecie wraz z kolorowanką, kartami do gry oraz kredkami. Bogato ilustrowany przewodnik albumowy po powiecie gliwickim, z opisami, zawierać będzie propozycje zwiedzania najciekawszych zakątków, miejsc i zabytków, takich jak m.in. jezioro Dzierżno Małe, kamieniołom w Napłatkach, czy rezerwat przyrody „Hubert”. WFOŚiGW przekazał na realizację tej inicjatywy kwotę 13.400 zł.

Termodernizacja, kanalizacja i miód

Tymczasem spółdzielnie mieszkaniowe „Śródmieście” Gliwice oraz „Michał” w Siemianowicach Śląskich otrzymały od Funduszu środki na termomodernizację swoich budynków. W Gliwicach jest to obiekt przy ul. Mielęckiego 8-10, a w Siemianowicach Śląskich przy ul. Katowickiej 22. W wyniku termomodernizacji roczne koszty ogrzewania ulegną zmniejszeniu odpowiednio o 12 i 14 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło 245 568 zł w przypadku Spółdzielni „Śródmieście” Gliwice i 210 328 zł, jeśli chodzi i inwestycję realizowaną przez SM „Michał”.

Znalazły się też środki na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zielonej, Pawłowskiej i Kingi w Bielszowicach. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W ramach zadania powstanie 559 m kanalizacji, a ścieki z dziewięciu podłączeń do budynków będą odprowadzane do oczyszczalni Halemba Centrum. Inwestycja potrwa do końca czerwca 2018 r. i została dofinansowana przez Fundusz kwotą 154 045 zł.

Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Katowicach przeprowadzona zostanie kolejna aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Została ona wytyczona w 2007 r. i zaktualizowana w 2016 r. również dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW. Jest bardzo istotnym elementem wspierającym proces edukacji przyrodniczej, a ta – jak wiadomo - powinna odbywać się na drodze doświadczeń oraz bezpośrednich obserwacji żywych okazów. Ma to bowiem szczególny walor edukacyjny. Ścieżka łączy edukację z aktywnym wypoczynkiem, a tym samym daje możliwość przeprowadzenia interesujących i niesztampowych zajęć z biologii, przyrody, czy też geografii. Z drugiej strony, wytyczona w formie szlaku i zaopatrzona w liczne tablice, plansze i przewodniki, reguluje ruch turystyczny, umożliwiając sprawne poruszanie się po terenie oraz samodzielne zdobywanie nowej wiedzy. Fundusz udzielił 30 650 zł dotacji na kolejną aktualizację ścieżki, która będzie polegała m.in. na wykonaniu i montażu 65 tablic gatunkowych, 35 tablic edukacyjnych, 65 tablic informacyjnych oraz opracowaniu i druku przewodnika, broszur i ulotek.

Pieniądze z Funduszu powędrowały również do Uniwersytetu Śląskiego, który prowadząc badania nad pszczołą miodną, zajmie się produkcją miodu. Na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji założona zostanie pasieka o charakterze edukacyjnym wraz z zapleczem koniecznym do jej funkcjonowania. Będzie podstawą do przeprowadzenia cyklu warsztatów dotyczących biologii i znaczenia pszczoły miodnej.

Przy okazji ruszy kampania „Nie żądlę – zapylam” poświęcona roli dzikich i udomowionych owadów zapylających w ekosystemie. Będzie to wielowątkowy projekt, docierający do szerokiej gamy odbiorców – samorządowców, dzieci i młodzieży szkolnej, a także dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. W ramach projektu planuje się także konferencję edukacyjną dla władz samorządów woj. śląskiego dotyczącą roli, jaką spełniają dzikie zapylacze oraz pszczoła miodna w środowisku, a także niebezpieczeństw, na które są one narażone w XXI w. Ponadto eksperci przedstawią prawne aspekty stawiania domków dla dzikich zapylaczy oraz uli dla pszczoły miodnej na terenach miejskich. Projekt ma na celu zachęcenie władze samorządowe do tworzenia regulacji prawnych wspierających zapylacze w ramach regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Uniwersytet Śląski otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 23 tys. zł.

Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu górniczego netttg.pl

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy