Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Piotr Kryszak - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura GIPH
Piotr Kryszak większość swojego życia zawodowego poświęcił branży górniczej. Od 1971 związany był z KWK ,,Śląsk” pełniąc kolejne stanowiska od stażysty poprzez dozór średni do wyższego.

Piotr Kryszak jest jednym z pomysłodawców i założycieli Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od samego początku aktywnie uczestniczył w pracach Izby pełniąc obowiązki Prezesa Izby, a od roku 1992 do chwili obecnej Wiceprezesa Zarządu.

Przez wszystkie te lata reprezentował interesy gospodarcze przed naczelnymi organami administracji rządowej, w komisjach sejmowych oraz w Radzie Krajowej Izby Gospodarczej. Przez wiele lat uczestniczył w pracach zespołów eksperckich różnych stowarzyszeń i związków tworząc wiele opracowań dla sektora górniczego.

Partnerzy