Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Ostatni dzwonek na propozycje (BG 4-5-6 2019)Zakończono konsultację najważniejszych przedsięwzięć na 2020 rok

Znaczących dla ochrony środowiska zadań nie da się zrealizować z dnia na dzień. Potrzeba czasu na ich przygotowanie i pieniędzy. A lista potrzeb w każdej gminie jest inna. Dlatego plan najważniejszych zamierzeń w kolejnym roku kalendarzowym powstaje z dużym wyprzedzeniem. Już 28 marca br. odbyły się konsultacje „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2020 rok”.

Marcowe konsultacje nie były kameralnymi spotkaniami. To ostatni dzwonek na zgłaszanie propozycji. W czerwcu Rada WFOŚiGW w Katowicach zatwierdzi listę przedsięwzięć i nie będzie już można wprowadzać do niej nowych zadań. Z tego względu w konsultacjach tłumnie uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, organizacji pozarządowych, reprezentanci spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorcy. W tym roku zaproszono ich na debatę do Sali Sejmu Śląskiego. Została przygotowana przez WFOŚiGW przy współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wśród uczestników była liczna grupa parlamentarzystów oraz reprezentantów władz wojewódzkich i samorządowych.

Ogólnopolski program „Czyste Powietrze” to najważniejsze zadanie na liście priorytetów na 2020 r. Od jego rozpoczęcia we wrześniu ub.r. do 26 kwietnia br. w woj. śląskim zgłoszono do niego 5,5 tysiąca wniosków na ogólną kwotę dotacji 125 mln zł. Ponad dziesięć raz więcej niż w poprzednich latach przeznaczano na walkę ze smogiem w naszym regionie. Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach informował podczas spotkania konsultacyjnego, że projekt priorytetowych zamierzeń Funduszu jest obszerny. Plan przedsięwzięć dotyczy m.in. gospodarki odpadami, zasobów wodnych, ochrony atmosfery, różnorodności biologicznej, a także edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto zaplanowano w wydatkach unijnych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, zmierzający do zmniejszenia emisyjności gospodarki. Lista planowanych priorytetów Funduszu na przyszły rok jest publikowana na jego stronie internetowej (https//www.wfosigw.katowice.pl).

– Celem tego spotkania jest prezentacja naszych propozycji i zebranie Państwa opinii. Bardzo proszę o zgłaszanie własnych propozycji zadań już teraz lub naszym doradcom, którzy czekają na Państwa w kuluarach tej sali. Można je także kierować do nas w formie pisemnej. Wasze wnioski, propozycje i uwagi pozwolą opracować program skutecznego proekologicznego działania na terenie województwa śląskiego – zapewniał Tomasz Bednarek.

Współdziałanie przy opracowywaniu listy przedsięwzięć jest ważne. Chodzi wszak o jak najlepsze wykorzystanie środków. A filarem realizacji proekologicznych planów jest ich finansowanie przez WFOŚIGW, co podkreślał Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Wtórował mu Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, który wyraził nadzieję, że lista zadań na 2020 r. będzie się składała z projektów oczekiwanych przez samorządy nigdy wcześniej nie było takich środków finansowych na poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska, jak teraz. A uczestnikami konsultacji są wszyscy, którzy powinni rozmawiać na ten temat ze strony rządowej, samorządowej, parlamentarnej, przedsiębiorców i kierownictwa WFOŚiGW.

Plany Funduszu powstają przy zaangażowaniu w ich formułowanie zarówno beneficjentów, jak również debiutantów w uzyskaniu wsparcia. Dlatego konsultacje były dwuczęściowe. Debata w Sali Sejmu Śląskiego – która była prezentacją propozycji Funduszu na 2020 r. oraz zasad finansowania zdań – poprzedziła rozmowy indywidualne. Eksperci Funduszu czekali na zainteresowanych przy siedmiu stolikach „problemowych” (np. gospodarki odpadami, ochrony atmosfery) w holu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pytano o konkretne sprawy. Aneta Mędrek z Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminny Brenna uzyskała informację o sposobie pozyskania środków na rozszerzenie działalności jedynego w kraju Ośrodka Nietoperzy. Tomasz Sęk i Beata Dziech z zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” w gminie Miedźna przyjechali do Katowic z wątpliwościami dotyczącymi zabezpieczeń pożyczek na termomodernizację bloków. Spółdzielnia nie jest jedynym właścicielem domów, w których część mieszkań została wykupiona i trzeba przygotować program termomodernizacji, atrakcyjny dla wspólnot mieszkaniowych i jednocześnie spełniający wymogi korzystania z preferencyjnych pożyczek.

Spotkanie konsultacyjne było okazją do odnowienia kontaktów niezbędnych w pracy zawodowej. Właśnie po to przyjechał do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Zbigniew Zasępa – kierownik referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Kruszyn, który jest jednym ze 125 gminnych doradców energetycznych szkolonych w br. przez Fundusz. To nowa oferta WFOŚiGW w Katowicach prowadzona w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego i przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Szkolenia były finansowane ze środków Unii Europejskiej (Program Infrastruktura i Środowisko).

Jolanta Talarczyk

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy