Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Nowy sprzęt już w remizach (BG 1-2-3/2019) 

 

Ciesząca się największym zaufaniem wśród Polaków służba ratownicza doposażona przez fundusze ochrony środowiska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera państwową i ochotniczą straż pożarną. W ub.r. dzięki połączeniu potencjału i do świadczenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Katowicach, po raz pierwszy w historii, udało się wdrożyć wspólny, priorytetowy ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

WFOŚiGW w Katowicach przekazał na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu dotacje w łącznej wysokości 5 475 554,75 zł, w tym 3 412 290,62 zł pochodzące ze środków NFOŚiGW. 26 lutego 2019 r., w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach zaprezentowano nowoczesne pojazdy pożarnicze. Było na co popatrzeć. Wozy bojowe, sprzęt ratowniczy, motopompy, środki ochrony indywidualnej, a więc wszystko to, co niezbędne jest do ratowania ludzi i dobytku.

W 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach naboru wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa śląskiego dofinansował 226 zadań. Doposażono 227 jednostek OSP na łączną kwotą dotacji w wysokości 1 626 008,97 zł.

Wspólny i priorytetowy program

– W zakresie wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w 2018 r. współfinansowaliśmy 4 zadania na łączną kwotę 2,75 ml zł. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Ka towicach udało się doposażyć PSP w pianotwórcze środki gaśnicze oraz inne środki neutralizujące substancje niebezpieczne dla środowiska, sprzęt do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz do przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań, środki ochrony indywidualnej dla strażaków oraz 3 specjalistyczne pojazdy dla jednostek z Katowic, Piekar oraz Częstochowy – wylicza Tomasz Bednarek, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Warto wiedzieć, że ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych powstał w NFOŚiGW pod opieką merytoryczną Ministerstw: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie dla OSP realizowane jest w ramach współpracy NFOŚiGW z funduszami wojewódzkimi oraz pod nadzorem ministra środowiska, który zatwierdza listy OSP do dofinansowania.

– Dotychczas przekazywanie środków dla służb ratowniczych było rozproszone, gdyż odrębnie zajmowały się tym wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowy Fundusz. Obecnie, poprzez wdrożenie wspólnego, priorytetowego, „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, nastąpiło połączenie potencjału i doświadczenia NFOŚiGW oraz 16 funduszy wojewódzkich, co czyni system wspierania OSP, WOPR, TOPR i GOPR znacznie bardziej racjonalnym, efektywnym i skutecznym – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Anna Król.

W ub.r. samorządy w całym kraju przekazały na wsparcie OSP, jako wkład własny, ponad 115 mln zł. Ponad 100 mln zł pochodziło z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy, natomiast 52 mln zł zostały przekazane przez MSWiA w ramach dotacji na wspieranie jednostek OSP.

Nie od dziś wspiera

WFOŚiGW w Katowicach nie od dziś wspiera strażaków, za równo ochotników jak i zawodowców. W latach 1996–2015 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zrealizowała zakupy sprzętu i wyposażenia o wartości ponad 200 mln zł. Prawie połowę środków – czyli ponad 98 mln zł – przekazał WFOŚiGW w Katowicach. Do podpisania pierwszej umowy z KW PSP doszło 22 lata temu. Strażakom dofinansowano wówczas zakup sprzętu i środków do ratownictwa chemicznego i ekologicznego na kwotę 350 tys. zł. W tym samym roku podpisano drugą umowę opiewającą na 750 tys. zł. Z tych środków zakupiono pierwsze cztery samochody gaśnicze. W 2014 r. WFOŚiGW w Katowicach przekazał 4,5 mln zł na dofinansowanie zakupu dwóch ciężkich, osiemnastu średnich i pięciu lekkich wozów bojowych. Sprowadzono także kontener do przewozu sprzętu powodziowego, zestawy do ratownictwa technicznego, motopompy i aparaty do ochrony dróg oddechowych. W 2016 r. przeznaczono na te działania 9,5 mln zł.

– Straż Pożarna jest instytucją, która stoi na straży bezpieczeństwa Polaków i natychmiastowo reaguje w razie zagrożenia. Dlatego tym bardziej się cieszę, że resort środowiska może wesprzeć finansowo cieszącą się największym zaufaniem wśród Polaków służbę ratowniczą. Środki, które przekazujemy, wspomogą w istotny sposób działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami – zwraca uwagę minister środowiska Henryk Kowalczyk. Wyraził jednocześnie nadzieję, że przekazane fundusze przyczynią się do jeszcze lepszej realizacji zadań, również w zakresie ochrony środowiska.

Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy