Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Komisja Rewizyjna Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w kadencji 2016-2019 

 

Grzyśka Józef
Członek Komisji

Udziałowiec

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELCAM 
Sp. z o. o.

Jamrozik Piotr
Sekretarz Komisji

Prezes Zarządu

Demetrix Sp. z o. o. Sp. k.

Mraczek-Krzak Aleksandra
Przewodnicząca Komisji

Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych

Główny Instytut Górnictwa

 

Partnerzy