Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Ekologiczne wakacje dzięki wparciu Funduszu (BG 7-8/2017) 

 

Wakacje to czas, który szczególnie dzieciom kojarzy się z wyjazdami poza swoje rodzinne miejscowości. Nowe  miejsca, nowi znajomi, przygody i masa wspomnień. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to wszystko może być połączone z edukacją i działaniami prozdrowotnymi. WFOŚiGW od lat umożliwia dzieciakom ze Śląska (ale nie tylko) uczestnictwo w koloniach, obozach czy zielonych szkołach.

W samym 2017 r. Fundusz na profilaktykę zdrowotną dzieci  zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, przeznaczył kwotę 5,5 mln zł.

Wyjazdy takie są organizowane główne do miejscowości nadmorskich, miejscowości na terenie woj. śląskiego oraz sporadycznie na tereny w województwach: wielkopolskim, opolskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, łódzkim oraz podlaskim.

Środki mogą być przeznaczone na realizację programów: profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej lub regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci  do  miejscowości w województwa śląskiego). Wykorzystane mogą być na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne z programem żywieniowym ustalonym przez dietetyka, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłaty przewodników, prelekcje proekologiczne, zakupu nagród w konkursach ekologicznych lub materiałów plastycznych itp.

Prezes Funduszu Andrzej Pilot podkreśla, że wyjazd musi być zorganizowany do miejscowości czystej ekologicznie.

Takie miejsca  wybierane  są  zgodnie z opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska o stanie czystości ekologicznej miejscowości, wydaną na podstawie art. 9 ustawy o udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013  poz.  1235).

Jednym z największych beneficjentów Funduszowego wsparcia jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska. Z wypoczynku organizowanego w Harcerskich Ośrodkach Obozowych skorzysta w tym roku około 3 800 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych.

– Z Funduszem współpracujemy już od  20 lat. Po powodzi w 1997 r. dzieci z poszkodowanych rodzin odpoczywały w naszych bazach i wtedy po raz pierwszy WFOŚiGW w Katowicach partycypował w kosztach tych turnusów. Od tamtego czasu co roku współpracujemy w zakresie profilaktyki

zdrowotnej, edukacji ekologicznej, jak i pojedynczych działań promocyjno-informacyjno-eukacyjnych. Są zajęcia związane z ochroną zdrowia, hipoterapia,  dogoterapia, tężnie, ale też wyżywienie o zwiększonej kaloryczności – tłumaczy Anna Peterko, komendant Śląskiej Chorągwi ZHP.

Władze WFOŚiGW co roku odwiedzają miejsca, w których wypoczywają dzieci. Nie inaczej było w tym roku. Wizytowany był ośrodek w Wapienicy k. Bielska-Białej.

– Rokrocznie czekam na ten moment, kiedy mogę przyjechać do takiego ośrodka jak tutaj, gdzie dziś się znajdujemy. Za każdym razem jeździmy do innego obozu, w inne miejsce, ale tradycyjnie, jak co roku nie zawiodłem się. Muszę przyznać, że jest to miód na moje serce, gdy widzę, że można pomóc dzięki pieniądzom, które Fundusz przeznacza na profilaktykę zdrowotną i programy edukacyjne realizowane w czasie letnich wakacji, ferii zimowych i w okresie zielonych szkół. Przeznaczamy na to sporo pieniędzy, ale jakość organizacji tego wypoczynku, którą bierze na siebie m.in. Związek Harcerstwa Polskiego, jest bardzo wysoka – podkreślił w Wapienicy Andrzej Pilot, prezes śląskiego WFOŚiGW.

 

Bartłomiej Szopa
Dziennikarz portalu górniczego nettg.pl i tygodnika Trybuna Górnicza

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy