Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Edukacja z dobrą energią (BG 9-10/2016) 


Ubiegłoroczna zima była łagodna. Na początku stycznia br. temperatury spadły jednak mocno poniżej zera i w mig dał o sobie znać smog. Stacje pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zaczęły notować bardzo wysokie stężenia pyłów zawieszonych, zbliżające się do stanu alarmowego, który ustalony został na poziomie powyżej 300 mikrogramów na m. sześc.
 

Dla porównania do ostatniego dnia grudnia 2015 r. stężenia pyłów zawieszonych przekraczały jedynie okresowo dopuszczalną normę zanieczyszczeń, wynoszącą 50 mikrogramów na m. sześc.


Rybnik jako pierwszy

Jako, że tegoroczna jesień rozpoczęła się bardzo niskimi temperaturami, czas najwyższy, aby rozpocząć kampanię edukacyjną na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz pro-mocji efektywności energetycznej. Program „Gmina z (dobrą) energią”! Jest pomysłem śląskich samorządowców i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego realizację zainaugurowano 6 października br. w Urzędzie Miejskim w Rybniku. Jest skierowany w głównej mierze do mieszkańców subregionu zachodniego. Tam bowiem wciąż notuje się duże zanieczyszczenie powietrza spowodowane używaniem palenisk starego typu. W ramach programu samorządy 28 gmin subregionu zachodniego województwa śląskiego prowadzić będą działania edukacyjne i promujące dobre praktyki w zakresie zapobiegania niskiej emisji. Zadanie realizowane będzie w trzech fazach: działań edukacyjnych, promocji rozwiązań technicznych w postaci ekologicznych urządzeń grzewczych oraz utrwalania świadomości ekologicznej. Działania edukacyjne zostaną dostosowane do poszczególnych odbiorców.

Dla dzieci i młodzieży przygotowano warsztaty, konkursy i akcje społeczne prowadzone przy współpracy mediów społecznościowych lub mobilnych aplikacji. Zadaniem pedagogów będzie z kolei przygotowanie scenariuszy lekcji i broszur dydaktycznych, które będzie można wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dla organizacji pozarządowych, radnych i przedstawicieli instytucji miejskich opracowany zostanie m.in. kalkulator efektywności i poradnik inwestora.

Osoby fizyczne, szczególnie zainteresowane tematem, będą mogły skorzystać z wydawnictw specjalistycznych oraz wziąć udział w seminariach i konferencjach. Kampania ma być promowana poprzez spoty, banery, portale społecznościowe oraz artykuły i audycje w mediach.

Jej koszt to 410 tys. zł, z czego ponad 200 tys. zł stanowi dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozostała część pochodzi z miast, gmin i powiatów oraz od partnerów programu.


Trzy filary – ekonomia, edukacja i prawo

– Aby system ochrony powietrza był skuteczny, musi opierać się na trzech filarach: ekonomicznym, edukacyjnym i prawnym. Program „Gmina z (dobrą) energią!” realizuje komponent edukacyjny zakładający informowanie i nauczanie na wszystkich poziomach i dla wszystkich grup odbiorców. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspieramy finansowo wymianę pieców na ekologiczne. Niedomaga nadal system prawny, który musi być stanowiony na szczeblu centralnym, tak by skutecznie wprowadzać standardy ekologiczne i móc je egzekwować – przyznał w swoim wystąpieniu Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Projekt będzie realizowany do maja 2018 r., obejmując dwa sezony grzewcze.

W spotkaniu inauguracyjnym w Rybniku wzięli udział prezydenci miast: Rybnika – Piotr Kuczera i Wodzisławia Śląskiego – Mieczysław Kieca, a także Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Adam Wawoczny, dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.


Kaj

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy