Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Dla kopalni, dla gminy, dla ekologii (BG 5-6/2017) 

 

Przypomnijmy, że w należącej do JSW kopalni Budryk zakończono jesienią ub.r. ważną inwestycję pozwalającą zaoszczędzić kopalni ponad 10 mln zł rocznie. Na terenie szybu VI w Chudowie ruszył zasilany metanem układ kogeneracyjny o mocy 2 x 4 MW.


Podczas pracy istniejącego już układu  kogeneracyjnego  przy  szybie VI wytwarza się ok. 7,5 MW energii cieplnej. Zimą ciepło to wykorzystane jest do ogrzewania szybu, latem jednak jest wypuszczane w powietrze. Plany przewidują wykorzystywanie w przyszłości całego ciepła. Dlatego m.in. instalację należy rozbudować o kolejny silnik, tym razem o mocy 2 MW. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadecydował o finansowym wsparciu budowy  nowego silnika.

Ilość ciepła odpadowego produkowanego przez wszystkie  silniki wzrośnie tym samym do 9 MW. Ciepło będzie doprowadzone do centralnej stacji klimatyzacji i dzięki sprężarkom absorpcyjnym będzie można uzyskać 4,5 MW chłodu.  Tym  samym  stacja klimatyzacji dysponować  będzie ok. 11,5  MW  chłodu.  Jest to  w zupełności wystarczające do schłodzenia wyrobisk na poziomie 1050 m i 1290 m, gdzie temperatura skał wynosi 51 st. C. W takiej temperaturze, zgodnie z przepisami, praca załóg jest wykluczona. Zastosowanie ciepła do produkcji chłodu umożliwi całoroczne wykorzystanie produkcji układu kogeneracyjnego. To zaś przełoży się na dodatkowe korzyści finansowe zakładu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na inwestycje związane z kogeneracją w Budryku w sumie 15 mln zł niskooprocentowanego kredytu. Po spłacie 40 proc. kredytu połowa jego kwoty może ulec umorzeniu.

Samorządowcy z Gierałtowic chcą wykorzystać metan z kopalni Budryk do produkcji prądu i ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Władze gminy zawarły porozumienie w tej sprawie z Jastrzębską Spółką Węglową. Kopalnia zobowiązała się dostarczać gminie 10 m sześc. metanu na minutę. Metan do Gierałtowic będzie transportowany ze stacji odmetanowywania, którą przed dwoma laty wybudowano przy zlokalizowanym w Chudowie szybie VI kopalni Budryk. To dobra informacja, bo kierownictwu ornontowickiej kopalni zależy na wykorzystaniu jak największej ilości pozyskanego w trakcie eksploatacji gazu.

Samorząd planuje stworzenie w dwóch sołectwach zasilanych metanem układów kogeneracyjnych, wytwarzających prąd i ciepło na potrzeby obiektów użyteczności publicznej. Wcześniej gmina musi  wybudować  kilkusetmetrowy  rurociąg  doprowadzający gaz. Porozumienie z JSW pozwala samorządowcom podjąć starania o dofinansowanie budowy gazociągu oraz układu kogeneracyjnego.

Kopalnie JSW należą do najbardziej metanowych w Polsce. Podczas eksploatacji uwalnia się z ich pokładów 180 mln m sześc. tego gazu. Z czego 40 proc. ujmuje się dwoma stacjami odmetanowania. Warto też dodać, że Jastrzębska Spółka Węglowa i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będą współpracować przy projektach pozyskania metanu z pokładów węgla. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny. Jego sygnatariusze zadeklarowali pogłębienie współpracy w pięciu obszarach: węgla kamiennego, metanu, gazu koksowniczego, aktywów energetycznych i zaopatrzenia w media energetyczne. Będą również realizować wspólnie projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

W opinii Daniela Ozona, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakres planowanych działań wpisuje się w tworzoną strategię JSW na lata 2018–2030. Deklarowanym celem strategii ma być budowanie pozycji spółki jako europejskiego lidera w swojej branży odpornego na wahania rynku.

- Zainicjowana współpraca będzie skutkować konkretnymi rozwiązaniami, na których skorzystają nie tylko sygnatariusze listu, ale także społeczeństwo i krajowa gospodarka – potwierdził Daniel Ozon dodając, że wspólne projekty obydwu spółek przyczynią się do wzrostu wartości firm poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, najlepszych kompetencji i unikalnych umiejętności grup kapitałowych oraz wchodzących w ich skład wyspecjalizowanych spółek.

Nie sposób zresztą nie zauważyć, że JSW i PGNIG już ze sobą kooperują. Przykładem takich działań jest model współpracy między Jastrzębską Spółką Węglową a należącą do GK PGNiG Spółką Energetyczną Jastrzębie. SEJ świadczy usługi przemysłowego outsourcingu energetycznego dla JSW. Część planowanych nakładów inwestycyjnych spółka zamierza przeznaczyć na projekty związane z pozyskaniem metanu z obecnych i przyszłych obszarów eksploatacji węgla kamiennego.

- Odzyskany gaz chcielibyśmy zagospodarować na cele energetyczne. W sferze naszych zainteresowań pozostaje również gaz koksowniczy – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Rocznie w polskich kopalniach wydziela się powyżej 900 mln m sześc. metanu, z czego na własny użytek zakłady górnicze wykorzystały w 2016 r. ponad 147,6 mln m sześc. – głównie do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Metan jest silnym gazem cieplarnianym. Obecnie emisja kopalnianego gazu uwalnianego w czasie wydobycia węgla w Polsce odpowiada emisji do atmosfery ok. 20 mld m sześc. dwutlenku węgla.


Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu górniczego nettg.pl

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy