Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Czas na KAWKĘ (BG 3 - 4 2016) 

 

W ramach trzeciej edycji programu KAWKA w woj. śląskim mogą zostać przeznaczone fundusze na obniżenia emisji w lokalnych źródłach ciepła opalanym paliwem stałym.

KAWKA, to jeden z największych programów realizowanych w Polsce w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, powstających przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach. Jest on skierowany do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

W ramach III edycji tego Programu beneficjenci inwestycji realizowanych w miastach liczących ponad 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach uzdrowiskowych, mogą uzyskać dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym w formie dotacji ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 45 proc. oraz w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co najmniej 35 proc.

Środki w ramach trzeciej edycji programu KAWKA w województwie śląskim mogą zostać przeznaczone na likwidację lokalnych źródeł ciepła, a więc indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków, kotłowni osiedlowych, a także na podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Chodzi zwłaszcza o pompy ciepła oraz paleniska i palniki spełniające wymagania emisyjne. W grę wchodzi także rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia do niej istniejących obiektów publicznych i mieszkalnych oraz zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym.

Zgodnie z obowiązującymi w Funduszu regulaminami, od br. dofinansowana będzie zabudowa kotłów opalanych paliwem stałym, posiadających system automatycznego załadunku paliwa, które spełniać będą wymogi piątej klasy według kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012. W związku z tym, że oznacza to konieczność stosowania droższych rozwiązań – m.in. wbudowanych elektrofiltrów, zwiększono z 12 tys. zł do 18 tys. zł wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych na ten element w ramach programów ograniczenia emisji. Dostosowując się do cen rynkowych zwiększono również wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych na zabudowę – w ramach programów ograniczenia emisji – pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym z dotychczasowego poziomu 30 tys. zł do 50 tys. zł.

Zmiany dotyczą również biogazowni. Maksymalna wysokość dotacji na ich zabudowę została zwiększona z 25 proc. do 30 proc.

Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest istotne z punktu widzenia poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zasobów paliw kopalnych oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego regionu. Duży a zarazem niewystarczająco wykorzystywany potencjał w tym zakresie posiadają w województwie śląskim biomasa i biogaz – głównie pochodzące z rolnictwa. Z tego właśnie względu podjęta została decyzja o zwiększeniu dotacji. Jednocześnie, z uwagi na spadek cen instalacji fotowoltaicznych oraz przewidywane rozwiązania w zakresie zakupu „zielonej” energii, które mają spowodować, że ich zastosowanie stanie się opłacalne ekonomicznie i inwestycje, zdecydowano o obniżeniu maksymalnego pułapu dotacji na z 30 do 25 proc. Eksperci przypuszczają, że zadania związane z odnawialnymi źródłami energii będą się zwracać w krótszym niż do tej pory czasie, zwłaszcza w przypadku inwestycji realizowanych przez wnioskodawców spoza sektora finansów publicznych.

Kaj

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy