Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

PatronatyJubileusz SITG

Jubileusz SITG

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Rok 1892 został przyjęty jako rok powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych i Hutniczych. W tym bowiem roku Krakowski Zjazd Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych – absolwentów Akademii Górniczych w Leoben, Przybramie i Schemnitz (obecnie Bańska Szczawnica) utworzył swą reprezentację, która ze względu na warunki panujące w zaborach przyjęła nazwę Delegacji. Zdecydowano wówczas podejmować różne działania jawne lub tajne dla rozwoju górnictwa istniejącego na ziemiach polskich w trzech zaborach. Priorytetem był interes ogólnopolski.

Wspólna reprezentacja – Delegacja – zajęła się organizacją współpracy i przekazywaniem doświadczeń pomiędzy inżynierami, tworzeniem polskiego słownictwa górniczego, wydawaniem polskiego czasopisma górniczo-hutniczego, przygotowywaniem zjazdów itp. To piękne, choć w niektórych okresach trudne karty historii Stowarzyszenia. Opisywaliśmy je w naszych monografiach.

W roku 2017 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników obchodzi 125 rocznicę swego powstania. 
Uroczystości Jubileuszowe 125-lecia SITG będą okazją do przypomnienia historii górniczego ruchu inżynierskiego a także określenia roli górnictwa w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych.

Uroczystości związane z Jubileuszem 125-lecia SITG  odbędą się w dniu 17 listopada 2017r. w Sali Sejmu Śląskiego Katowice ul. Lompy14.

Źródło: SITG

Publikacja: 26/10/2017

Partnerzy