Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

PatronatyIII Forum Geologii i Górnictwa 22-23 marca 2018 r., Hotel Bristol, Warszawa

III Forum Geologii i Górnictwa 22-23 marca 2018 r., Hotel Bristol, Warszawa

Za nami dwie edycje konferencji Prawo Geologiczne i Górnicze. Od samego początku celem było stworzenie miejsca, gdzie przedstawiciele szeroko pojętej branży poszukiwawczo-wydobywczej będą mogli nie tylko zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę na temat bieżącego otoczenia prawnego w jakim przyszło im funkcjonować, ale również wymienić się praktycznymi doświadczeniami z innym uczestnikami tego samego rynku, a także nawiązać owocne kontakty zawodowe.

Obecna edycja wydarzenia, nad którą patronat honorowy objęła Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, została rozszerzona o zagadnienia biznesowe i studia przypadków, stąd nowa formuła i nazwa – Forum Geologii i Górnictwa.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W NIEJ DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO:

• w jakim kierunku zmierzają zmiany prawne mające bezpośredni wpływ na działalność branży poszukiwawczo-wydobywczej,

• jak pozyskać finansowanie i z sukcesem prowadzić inwestycje,

• jak robotyka i automotyzacja zmienia branżę na przykładzie projektu e-kopalnia,

• jak unikać błędów – co wykazują kontrole WUG,

• jak przywrócić drugie życie dolnośląskim złożom – na podstawie studium przypadku projektu KWK „Nowa Ruda Węgiel Koksujący”,

• jak przygotować i przeprowadzić plan remediacji,

• czy i jak zagospodarować odpady.

To oczywiście tylko część wybranych zagadnień, serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu. Forum to nie tylko wiedza, możliwość poznania i skorzystania z doświadczeń innych praktyków branży, ale i doskonała okazja do nawiązania i zapewne odświeżenia kontaktów biznesowych.

Sprzyjać temu będzie aplikacja networkingowa, dostęp do której otrzyma każdy z uczestników, jak również uroczysta kolacja, która odbędzie się po zakończeniu pierwszego dnia Forum.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzenia!

Więcej informacji znajduje się pod adresem http://www.trioconferences.pl/forum-geologii-i-gornictwa/

Partnerzy