Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Prenumerata

  WARUNKI PRENUMERATY BIULETYNU GÓRNICZEGO 
  NA ROK 2019

   

   

  UWAGA: w roku 2019  ukażą się 4 wydania "Biuletynu Górniczego"

   

  prenumerata na cały rok..................................................... 65,00 zł  + 5% VAT       (68,25 zł)

  prenumerata na pół roku..................................................... 33,00 zł  + 5% VAT      (34,65 zł)

  cena 1 egz............................................................................17,00 zł  + 5% VAT      (17,85 zł)

   

  Od 1 listopada 2019 r. zmianie ulega cena Biuletynu Górniczego z uwagi na wzrost stawki VAT z 5% do 8%:

   

  cena 1 egz............................................................................17,00 zł  + 8% VAT      (18,36 zł)

   

  Płatność przelewem na konto GIPH: Getin Noble Bank SA; I Oddział w Katowicach, Katowice, ul. Warszawska 4; nr 90 1560 1108 0000 9060 0004 4353 z  adnotacją: prenumerata Biuletynu Górniczego",

   

  Formularz zamówienia

  Menu
  Newsletter


  Biuletyn górniczy

  Bieżący numer

  img12

  Górniczy Sukces Roku

  View more
  img12

  Szkoła Zamówień Publicznych

  View more
  img12

  Biuletyn Górniczy

  View more


  Partnerzy