Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Prenumerata

  WARUNKI PRENUMERATY BIULETYNU GÓRNICZEGO 
  NA ROK 2024

   

   

  UWAGA: w roku 2024 ukażą się 4 wydania "Biuletynu Górniczego"

   

  prenumerata na cały rok..................................................... 65,00 zł  + 8% VAT       (70,20 zł)

  prenumerata na pół roku..................................................... 33,00 zł  + 8% VAT      (35,64 zł)

  cena 1 egz............................................................................17,00 zł  + 8% VAT      (18,36 zł)

   

   

   

  Płatność przelewem na konto GIPH: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; nr 21 1240 2959 1111 0011 1718 5341 z  adnotacją: "prenumerata Biuletynu Górniczego",

   

  Formularz zamówienia

   

  Menu
  Newsletter


  Biuletyn górniczy

  Bieżący numer

  img12

  Górniczy Sukces Roku

  View more
  img12

  Szkoła Zamówień Publicznych

  View more
  img12

  Biuletyn Górniczy

  View more


  Partnerzy