Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościZespół ds. koncesji

Zespół ds. koncesji

We wtorek 4 października br. odbyło się kolejne spotkanie izbowego Zespołu ds. Koncesji, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich głównych producentów węgla w Polsce.

Uczestnicy spotkania zajmowali się możliwością zmian legislacyjnych, które spowodowałyby, że  przedsiębiorcy górniczy zdołają uzyskać przedłużenie posiadanych koncesji wydobywczych przed upływem okresu ich obowiązywania, jak i zagrożeniami, jakie brak odpowiednich rozwiązań systemowych może wywołać. Zaproszeni eksperci przedstawili konkretne propozycje rozwiązań prawnych w tym zakresie, które zostały następnie poddane dyskusji. Na spotkaniu podjęto decyzje co do konkretnych działań, jakie należy podjąć w najbliższej przyszłości, zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień do organów władzy publicznej.

 

 

 

 

Publikacja: 5/10/2016

Partnerzy