Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościZaproszenie na seminarium nt. realizacji projektów współfinansowanych przez EBOR, 7 luty 2017 r., Warszawa

Zaproszenie na seminarium nt. realizacji projektów współfinansowanych przez EBOR, 7 luty 2017 r., Warszawa

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na seminarium dla polskich przedsiębiorców organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu 7 lutego 2017 r. w siedzibie NBP (ul. Świętokrzyska 11/21, w Warszawie). Seminarium dotyczyć będzie możliwości aktywnego uczestnictwa w projektach i przetargach EBOR.

Seminarium składać się będzie z trzech części dedykowanych kolejno: (i) przedsiębiorcom zainteresowanym projektami finansowanymi przez EBOR w regionie Bałkanów Zachodnich, Rumunii i Bułgarii; (ii) świadczeniu usług konsultingowych i doradztwu prawnemu, a także procedurom przetargowym w ramach operacji prowadzonych przez Bank i (iii) możliwościom inwestycyjnym, jakie tworzy EBOR dla przedsiębiorstw aktywnych w sektorze efektywności energetycznej w państwach Europy Wschodniej (Ukraina, Armenia, Gruzja, Mołdowa i Białoruś).

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim przez ekspertów z EBOR. Część teoretyczna zostanie uzupełniona praktycznymi przykładami typu case study oraz możliwością indywidualnych rozmów z przedstawicielami EBOR.

 

Agenda seminarium

 

Mając na uwadze sprawną organizację przedsięwzięcia, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://conferences.nbp.pl/1MSZ2017UZ

 

 

Więcej informacji o EBOR znajdą Państwo na stronach internetowych: Ogólna: http://www.ebrd.com

Oferowane produkty finansowe: http://www.ebrd.com/what-we-do/products-and-services.html

Kraje i regiony w których działa EBOR: http://www.ebrd.com/where-we-are.html

EBOR w Polsce: http://www.ebrd.com/poland.html EBOR na Ukrainie: http://www.ebrd.com/ukraine.html

 

 

 

Publikacja: 31/01/2017

Partnerzy