Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościZamówienia międzynarodowe - szansa na rozszerzenie działalności biznesowej

Zamówienia międzynarodowe - szansa na rozszerzenie działalności biznesowej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Global Compact Network Poland

zapraszają na spotkanie informacyjne pt.

ZAMÓWIENIA MIĘDZYNARODOWE - SZANSA NA ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

Spotkanie odbędzie się

18 marca 2020 roku w godz. 11:00 – 15:00

w bibliotece Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście C, 5. piętro) w Warszawie

Spotkanie ma na celu aktywizację polskich przedsiębiorstw w zamówień międzynarodowych. Uczestnicy zapoznają się z procedurami udzielania zamówień w systemie ONZ i NATO oraz instytucji działających w ramach Unii Europejskiej, a także zamówień rządu USA.

Zamówienia w ramach systemu ONZ wynoszą ponad 18 mld dolarów i systematycznie wzrastają. Wartość publicznych zamówień w samej tylko Unii Europejskiej wynosi 14% PKB krajów członkowskich, natomiast rząd USA wydaje średnio pół biliona dolarów na rożnego rodzaju programy na całym świecie. W 2017 r. należąca do NATO agencja zakupowa NSPA przyznała 4,5 mld euro na regionalne i globalne kontrakty.

Pomimo ogromnych nakładów na inwestycje w Europie Środkowej ze strony różnych krajowych i międzynarodowych instytucji rządowych, polskie firmy w znikomym zakresie realizują tego typu kontrakty. W przypadku niektórych systemów przetargowych (np. ONZ) ich udział wynosi zaledwie 0,03% w całej dostępnej puli środków (4.96 mln dolarów w 2018 r.)

 

Program spotkania:

11:00 – 11:15 – Powitanie i wprowadzenie

Wojciech Dzięgiel, Kierownik Zespołu ds. Współpracy Zagranicznej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

11:15 – 11:50 – Oferta biznesowa ONZ - rynek zamówień systemu NZ

Beata Pich, Kierownik Referatu

Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

11:50 – 12:10 – Zamówienia ogłaszane przez Kwaterę Główną, Agencje i bazy NATO

Ewa Swędrowska, Radca Ministra

Zespół Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Rozwoju

12:10 – 12:30 – Jak brać udział w przetargach organizowanych przez Frontex?

Marek Szostak

Procurement Officer

Legal and Procurement Unit

FRONTEX

12:30 – 12:45 – Praktyczne aspekty międzynarodowych zamówień publicznych w odniesieniu do Polski

Kamil Wyszkowski, Prezes

Global Compact Network Poland

12:45 - 13:30 – prezentacje firm i ekspertów

United States government contracting: Opportunities for Polish companies - Ron Fakas, Prezes, Poland-U.S. Operations

Prezentacje firm biorących udział w przetargach

13:30 – 13:45 – Przerwa kawowa

13:45 – 14:45 - Warsztaty i konsultacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - rejestracja wykonawców w bazie zamówień publicznych systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych United Nations Global Marketplace

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Rozwoju i Kompass Polska Sp. z o.o. – wyszukiwanie przetargów w ogólnoświatowej bazie zgodnie z potrzebami uczestników spotkania.

14:45 – 15:30 – Lunch

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Zainteresowanych przedsiębiorców i firmy prosimy o zgłoszenia udziału do 13 marca na adres: wiktor.diakonow@arp.pl  oraz monika.tyska@msz.gov.pl .

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji udziela:

Wiktor Diakonow

Ekspert, Zespół ds. Współpracy Zagranicznej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

tel.+48 22 695 36 39, mob. +48 887 869 996

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy