Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościXXXII Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

XXXII Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

10 czerwca 2019 r. odbyło się  XXXII Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Podczas spotkania wybrano nowych członków Rady Izby, Komisję Rewizyjną oraz prezesa. Przedstawiono także sprawozdanie z działalności GIPH w okresie od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r.  oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r. Członkowie Izby udzielili absolutorium prezesowi i zarządowi organizacji.

Wybory na Prezesa wygrał ponownie Janusz Olszowski, zdobywając 100% głosów.

W skład Rady Izby powołano:

 1. Dawida Gruszczyka – Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A.
 2. Janusza Gałkowski – Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń  S.A.
 3. Jana Guzerę – Prezesa Zarządu PUMAR Sp. z o.o.;
 4. Dariusza Grzesistę – Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów;
 5. Tomasza Heryszka  – Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS S.A.;
 6. Andrzeja Michalika – Prezesa Zarządu Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.;
 7. Marcina Mistarza – Właściciela Grupy MARTECH;
 8. Eugeniusza Mokrzyckiego  – Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;
 9. Sławomira Obidzińskiego  – Prezesa Zarządu Tauron-Wydobycie S.A.;
 10. Daniela Ozona – Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 11. Stanisława Pruska – Dyrektora Naczelnego Głównego Instytutu Górnictwa;
 12. Tomasza Rogalę – Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A.;
 13. Leszka Słabonia – Prezesa Zarządu Holding KW Sp. z o.o.;
 14. Artura Wasila – Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.;
 15. Andrzeja Wojtyłę – Prezesa Zarządu Elektrometal S.A.

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Aleksandrę Mraczek-Krzak –  Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych Głównego Instytutu Górnictwa;
 2. Piotra Jamrozika – Prezesa Zarządu DEMETRIX Sp. z o.o.;
 3. Mariusza Korzeniowskiego – Wiceprezes Zarządu ds. Techniczno-Handlowych PUMAR Sp. z o.o.

 

Partnerzy