Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościXIV Międzynarodowa Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE

XIV Międzynarodowa Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE

W dniach 7-9 listopada br. w Hotelu STOK w Wiśle odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE.

W ramach konferencji będzie miała miejsce wielopłaszczyznowa prezentacja osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie  urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie, z aspektami bezpieczeństwa ich  eksploatacji.

Ponadto zaprezentowane zostaną referaty zawierające informacje o najnowszych  osiągnięciach i dorobku naukowo – technicznym, produkcyjnym, a także eksploatacyjnym  urządzeń transportowych wykorzystywanych w górnictwie.  Przewiduje się prezentacje firm wraz z pokazami i wystawami.

Konferencja przeznaczona jest dla:

- użytkowników górniczych urządzeń transportowych,

- producentów urządzeń transportowych dla górnictwa,

- przedstawicieli firm wykonujących diagnostykę, naprawy i remonty urządzeń transportowych w górnictwie,

- placówki naukowo-badawcze.

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia znajdują się pod adresem https://www.cbidgp.pl/?skelMod=ModNews&nid=162

Partnerzy