Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONGRES GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO „WĘGIEL BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”

X JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONGRES GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO „WĘGIEL BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”

 

 

 

Organizatorzy:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Bełchatów

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zachęcić Państwa do wzięcia udziału w kolejnym, Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego, który odbędzie się w Bełchatowie - największym polskim zagłębiu górniczo-energetycznym, w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku pod hasłem: „WĘGIEL BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”

 

Bełchatów w tych dniach będzie stolicą nie tylko polskiego, ale i światowego górnictwa węgla brunatnego. Stanie się miejscem integracji osób ze środowiska górniczego i energetycznego.

Podczas X Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego podjęte będą kwestie kluczowego sektora polskiego przemysłu wydobywczego, jakim jest górnictwo węgla brunatnego.

Ludzie nauki, specjaliści oraz osoby bezpośrednio związane z przemysłem wydobywczym podejmować będą tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością najtańszego źródła energii, jakim jest węgiel brunatny, jako  bardzo istotny element stabilizujący bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Podczas Kongresu zostaną poruszone następujące następujące zagadnienia i problemy:

 1. Rola węgla brunatnego w krajach europejskich i na świecie.
 2. Wyzwania przed branżą górnictwa brunatnego w kontekście planowanej dekarbonizacji energetyki.
 3. Mix energetyczny Polski do 2050 roku.
 4. Zasoby węgla brunatnego gwarancją bezpieczeństwa energetycznego.
 5. Odkrywkowe górnictwo węgla brunatnego – czasochłonna inwestycja w nowe złoża i pola wydobywcze.
 6. Rola węgla brunatnego w bilansowaniu i stabilizowaniu systemów energetycznych.
 7. Wytwarzanie energii w elektrowniach węglowych = bezpieczeństwo dostaw energii bez ryzyka geopolitycznego.
 8. Polska – krajem obdarowanym w złoża węgla brunatnego, mądrze i gospodarnie wykorzystującym swoje zasoby.
 9. Poziom wydobycia węgla brunatnego oraz jego perspektywy zmian.
 10. Przezwyciężenie pojawiających się w górnictwie zagrożeń.
 11. Wykorzystanie węgla brunatnego w sposób niekonwencjonalny.
 12. Oddziaływanie kopalń odkrywkowych na środowisko naturalne.
 13. Europejska polityka ochrony klimatu i dążenie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
 14. Węgiel brunatny, jako alternatywa wobec innych nośników energii wenergetyce.
 15. Zmiany w globalnych trendach w produkcji i zużyciu węgla brunatnego.
 16. Nowoczesne technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS)
 17. Europejski System Handlu Emisjami (ETS)
 18. Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych.
 19. Stałe podnoszenie sprawności elektrowni opalanych węglem brunatnym, jako warunek utrzymania ich konkurencyjności wśród producentów energii w Polsce i na świecie.

PREZENTACJA I REKLAMA FIRM

Organizatorzy oferują następujące formy prezentacji i reklamy Państwa Firmy podczas Kongresu:

• ekspozycja Firmy (prezentacja wyrobów, materiałów reklamowych, makiet, itd.);

• prezentacja Firmy podczas specjalnych sesji promocyjnych w trakcie obrad;

• umieszczenie w materiałach konferencyjnych: referatu promocyjnego, reklamy kolorowej.

• sponsoring: Diamentowy, Złoty, Srebrny, Brązowy.

STRONA INTERNETOWA KONGRESU

www.kwbbelchatow.pgegiek.pl        www.sitgbelchatow.pl

Partnerzy