Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

PatronatyX jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2022

X jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2022

Przed nami X jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2022. Szczyt tradycyjnie odbędzie się w Gdańsku w dniach 13-14 czerwca 2022 r. w Muzeum II Wojny Światowej. Tematem przewodnim spotkania będzie:

ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2022 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala podczas której już po raz kolejny zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2022”.

Podczas najbliższej edycji Szczytu wśród poruszanych zagadnień odniesiemy się do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki Rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.

PROGRAM:

http://osegdansk.pl/program/

 

Europejskie Centrum Biznesu
ul. 1 Maja 13A/3
20-410 Lublin

tel/fax. 81 747 65 10
www.ecb.biz.pl
info@ecb.biz.pl

OSOBY DO KONTAKTU:

Komunikacja Korporacyjna i PR
Tomasz Sieduszewski
Dyrektor Biura Zarządu

tsieduszewski@ecb.biz.pl
600 093 005

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy