Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościWalne Zgromadzenie i Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOAL

Walne Zgromadzenie i Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOAL

W dniu 26 czerwca 2017 roku odbyło się w Berlinie Walne Zgromadzenie i Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURACOAL, w którym uczestniczył Wiceprezydent Janusz Olszowski.

Agenda spotkań koncentrowała się na sprawozdaniu ze spotkania z dr Brochardtem Dyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, omówieniu  światowych trendów na rynku węgla, dyskusji na temat przeglądu LCP BREF, przeglądu  BREF w MWEI (dyrektywa odpadowa), stanowisku Euracoal w sprawie reformy systemu ETS a przed wszystkim na  stanowisku EURACOAL w sprawie  pakietu "Czysta Energia".

EURACOAL podtrzymał swoje zaangażowanie w trzyetapową strategię czystego węgla:

• DZISIAJ: modernizacja i wymiana starych, nieefektywnych elektrowni węglowych;

• JUTRO: wykorzystanie efektów  prac R&D dotyczących wysoce sprawnych,  elastycznych elektrowni węglowych;

• POJUTRZE: wychwytywanie i magazynowanie CO2 lub jego wykorzystanie w projektach demonstracyjnych w spalaniu węgla.

Ponadto członkowie Komitetu Wykonawczego zapoznali się z długoterminową strategią RWE dotyczącą węgla brunatnego i przyszłych opcji technologicznych, zapotrzebowaniem na energię cieplną w najbliższej perspektywie czasowej. W trakcie posiedzenia zaprezentowano również raporty krajowe członków Euracoal o aktualnej sytuacji w sektorach węgla kamiennego i brunatnego.

 

 Publikacja: 27/06/2017

Partnerzy