Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościTeoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle

Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach serdecznie zaprasza na XIII Konferencję pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle” w dniach 10 – 12 kwietnia 2019r. Konferencja odbędzie w Wiśle w Hotelu Stok. Celem konferencji jest wymiana informacji na temat osiągnięć, badań oraz doświadczeń w obszarze stosowania środków smarnych, olejów elektroizolacyjnych i innych środków eksploatacyjnych w przemyśle. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną, te cechy nowych produktów i środków, które w sposób istotny wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy, techniki i środowiska. Referaty przedstawiać będą również najnowsze przemysłowe środki smarne, ciecze i materiały eksploatacyjne stosowane w zakładach przemysłowych.

Przewidziana jest prezentacja wyrobów przez firmy uczestniczące w konferencji.

Komunikat dot. konferencji

Program konferencji

Karta zgłoszenia udziału w konferencji

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy