Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościStanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie tzw. ,,Pakietu Zimowego"

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie tzw. ,,Pakietu Zimowego


Zaproponowany 30 listopada 2016 r. przez Komisję Europejską (KE), tzw. Pakiet zimowy może w znacznym stopniu ograniczyć prawo państw członkowskich UE do swobodnego kształtowania własnej struktury paliwowej elektroenergetyki, a duża część propozycji KE stawia w bardzo trudnej sytuacji energetykę węglową w Polsce - ocenia Krajowa Izba Gospodarcza.

W związku z powyższym Izba zajęła stanowisko w sprawie propozycji tzw. „Pakietu zimowego” Komisji Europejskiej z 30 listopada 2016 r., którego treść prezentujemy poniżej:

strona 1
strona 2
strona 3

 

 

Partnerzy