Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościSpotkanie Zespołu GIPH ds. Koncesji

Spotkanie Zespołu GIPH ds. Koncesji

W dniu 5 września br. w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się spotkanie izbowego Zespołu ds. Koncesji, poświęcone problematyce przedłużania koncesji wydobywczych uzyskanych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ustawy oraz kłopotom z uzyskiwaniem nowych koncesji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich głównych producentów węgla w Polsce. Omawiano obecny stan prawny w zakresie posiadanych koncesji, działań zmierzających do ich przedłużenia czy do uzyskiwania nowych koncesji, przedstawiono także problemy z jakimi spółki się spotykają w trakcie tych działań. Podkreślono, że istnieje niebezpieczeństwo, że do czasu zakończenia obowiązywania posiadanych obecnie koncesji nie uda się uzyskać nowych decyzji koncesyjnych. Wynika to z długiego czasu trwania uzyskiwania decyzji środowiskowych, będących niezbędnym elementem wniosku koncesyjnego. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zastanawiali się nad możliwościami takich zmian przepisów, aby zapobiec sytuacji, w której konieczne stałoby się wstrzymanie wydobycie i zwolnienie większości pracowników.

 

 

 

Publikacja: 6/09/2016 

Partnerzy