Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościSpotkanie Zespołu ds. Prawa geologicznego i górniczego

Spotkanie Zespołu ds. Prawa geologicznego i górniczego

W dniu 13 września 2018 r. w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się posiedzenie Zespołu GIPH ds. Prawa geologicznego i górniczego, poświęcone omówieniu problemów, z którymi borykają się spółki węglowe, a związanych z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W jego trakcie ustalono harmonogram dalszych prac Zespołu, zwłaszcza w zakresie problematyki zmian legislacyjnych zmierzających do ułatwienia przedsiębiorcom górniczym prowadzenia działalności wydobywczej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich głównych producentów węgla w Polsce.

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy