Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościSpotkanie Zespołu ds. podatków w sektorze węglowym

Spotkanie Zespołu ds. podatków w sektorze węglowym

W dniu 18 września br. w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się spotkanie Zespołu ds. podatków w sektorze węglowym, poświęcone omówieniu problemów księgowo-finansowych.

W jego trakcie ustalono harmonogram dalszych prac Zespołu zwłaszcza w zakresie problematyki interpretacji podatkowych oraz możliwości zmian legislacyjnych dot. ułatwień w prowadzeniu działalności wydobywczej.

Partnerzy